Nhiều cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn

04/01/2010 - 08:45

Hiện nay,  cán bộ công chứckhối Nhà nước cấp tỉnh, huyện từ 14-20% chưa đạt chuẩn chuyên môn, từ 74-79% chưa đạt chuẩn lý luận chính trị; khối Đảng, đoàn thể tỉnh, huyện từ 32-48% chưa đạt chuẩn chuyên môn, từ 46-64% chưa đạt chuẩn lý luận chính trị. Cán bộ, công chức cấp xã còn từ 31-78% chưa đạt chuẩn chuyên môn, từ 34-73% chưa đạt chuẩn lý luận chính trị. Các chuẩn về bồi dưỡng quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ đạt chuẩn ở mức rất thấp.

Ông Lê Văn Em, Trưởng ban Văn hóa xã hội- HĐND tỉnh cho rằng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị tỉnh là cần thiết, nhưng phải đảm bảo công khai, ưu tiên các ngành nghề đang cần để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đào tạo trình độ đại học cho cán bộ công chức cấp xã là đáp ứng yêu cầu bức xúc hiện nay, vì đây là lực lượng trực tiếp triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến nhân dân. Tỉnh cần có biện pháp đảm bảo đào tạo đúng đối tượng, dạy thực chất, học thực chất để vận dụng trong công việc.

Tr.Q

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN