Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

27/11/2022 - 10:54

BDK.VN - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7649 /KH-UBND, ngày 24-11-2022 về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hỗ trợ công nghệ cho DNNVV, với nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho DN về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với DN nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối vốn DN vừa.

Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho DN thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với DN siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với DN nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với DN vừa.

Triển khai các dự án đầu tư hỗ trợ DNNVV thông qua xây dựng mới cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng có sẵn để hình thành cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, máy móc, phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin cho cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ DNNVV.

Hỗ trợ thông tin cho DNNVV, với nội dung hỗ trợ: Được cung cấp thông tin miễn phí trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bến Tre (https://bentre.gov.vn); của các sở, ngành và địa phương; sàn thương mại điện tử của tỉnh; thông qua các cẩm nang, brochure, gồm: Thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đồ án, quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong và ngoài khu, cụm công nghiệp. Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh. Danh mục và thông tin các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh. Thông tin phục vụ lập kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của DN. Kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh. Thông tin thị trường, xúc tiến thương mại. Hỗ trợ tiếp cận thị trường; đổi mới công nghệ. Các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của tỉnh; các văn bản pháp luật của trung ương và của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp. Được hỗ trợ tìm kiếm thông tin DN trên địa bàn tỉnh trên bản đồ số DN; hệ thống thông tin DN của tỉnh. Tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2023 - 2025. Ứng dụng công nghệ thông tin để đa dạng hóa và đổi mới hình thức cung cấp thông tin đến các DN, tạo điều kiện cho DN tiếp cận thông tin một cách dễ dàng, thuận lợi. Các thông tin khác theo nhu cầu của DN phù hợp với quy định của pháp luật.

Hỗ trợ tiếp cận mạng lưới tư vấn viên để được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN (không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính, pháp lý theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV, với nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ đào tạo trực tuyến: Miễn phí truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư). Hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị. Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và tối đa 70% tổng chi phí của một khoá quản trị DN cho DNNVV. Miễn học phí cho học viên của DNNVV thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, DNNVV do phụ nữ làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ và DNNVV là DN xã hội khi tham gia khóa đào tạo quản trị DN. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến. Hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại DNNVV nhưng không quá 1 khoá/năm/DN. Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khoá đào tạo tại DNNVV do phụ nữ làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ và DNNVV là DN xã hội nhưng không quá 1 khoá/năm/DN.

Hỗ trợ cho DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, với nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập DN: Hướng dẫn miễn phí hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành DN về: Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập DN; trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có). Hỗ trợ đăng ký DN, công bố thông tin DN: Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu, miễn phí công bố nội dung đăng ký DN lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký DN quốc gia. Hỗ trợ thủ tục đăng ký ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đối với DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà không thay đổi về quy mô.

Hỗ trợ lệ phí môn bài: Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán: Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu.

Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, với nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung: Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 20 triệu đồng/năm/DN. Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê mặt bằng tại các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 5 triệu đồng/tháng/DN. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 năm kể từ ngày DN ký hợp đồng thuê mặt bằng. Hỗ trợ công nghệ: Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ phù hợp với DN nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/DN.

Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, với nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ đào tạo: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tổ chức khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên sâu tại DN nhưng không quá 50 triệu đồng/khoá/năm/DN. Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đào tạo cho học viên của DN khi tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu theo nhu cầu phát triển của ngành, chuỗi giá trị nhưng không quá10 triệu đồng/học viên/năm và không quá 3 học viên/DN/năm.

Hỗ trợ nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh: Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn đánh giá toàn diện năng lực của DNNVV  trong  cụm  liên kết ngành, chuỗi giá trị nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/DN. Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn cải tiến, nâng cấp kỹ thuật chuyên sâu cho DNNVV nhằm cải thiện năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu kết nối, trở thành nhà cung cấp của doanh nghiệp đầu chuỗi nhưng  không quá  100  triệu đồng/hợp đồng/năm/DN.

Tr. Quốc

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN