Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh có khả năng gây ô nhiễm môi trường

17/04/2012 - 16:06

Quí I-2012, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Bến Tre đã phối hợp với các ngành tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các qui định về vệ sinh môi trường.

Qua kiểm tra 59 cơ sở sản xuất, kinh doanh, phát hiện nhiều cơ sở không thực hiện đầy đủ bản cam kết môi trường, có nguy cơ gây ô nhiễm nặng ở một số khu vực dân cư. Toàn địa bàn Thành phố hiện có trên 3.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh, phần lớn trong số đó có khả năng gây ô nhiễm môi trường, trong đó có khoảng 300 cơ sở sản xuất các sản phẩm từ dừa và 1.000 cơ sở kinh doanh ăn uống.

Để giúp người dân có ý thức về bảo vệ môi trường, ngoài việc tuyên truyền cho trên 1.000 lượt người dân, các cơ quan chức năng của tỉnh và TP. Bến Tre cũng đang tiếp tục thực hiện đề án xử lý, di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội ô (219 cơ sở). Đến nay, đã có nhiều cơ sở thực hiện nghiêm việc di dời, bên cạnh cũng còn nhiều cơ sở chưa di dời vì thiếu vốn và chưa có vị trí thích hợp.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích