Nhiều công trình, dự án được triển khai

04/09/2017 - 06:45

Từ khi triển khai thỏa thuận, tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2016 - 2020 và cụ thể các nhiệm vụ thực hiện thỏa thuận Paris cho giai đoạn 2017 - 2020. 

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo ứng phó với BĐKH, sau thời gian thực hiện các nhiệm vụ ứng phó BĐKH đến nay, tỉnh đã đạt những kết quả tích cực nhưng vẫn tồn tại một số khó khăn, hạn chế và thách thức.

Cụ thể, tỉnh đã và đang tranh thủ được tài trợ của quốc tế, hỗ trợ của Trung ương triển khai các công trình trọng điểm ứng phó BĐKH như Dự án Quản lý nước tỉnh Bến Tre (ứng dụng công nghệ Nhật trong quản lý nước và ứng phó hạn mặn); xây dựng hệ thống quan trắc chất lượng nước và cảnh báo mặn tự động (Deltares Hà Lan tư vấn thực hiện); cấp nước sinh hoạt cù lao Minh trong điều kiện BĐKH; Dự án Đê biển Thạnh Phú; củng cố, nâng cấp đê biển huyện Bình Đại; cân đối ngân sách tỉnh thực hiện Dự án Hồ chứa nước ngọt kênh Lấp huyện Ba Tri; phát triển điện năng lượng mặt trời, điện gió góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Tuy nhiên, các tác động của BĐKH ngày càng bất thường và có xu hướng gia tăng về cường độ. Nguy cơ xâm nhập mặn, khô hạn kéo dài, sạt lở ven biển, triều cường… vẫn tiếp diễn. Mặt khác, các công trình trọng điểm ứng phó chưa hoàn thành, thêm vào đó, khả năng thông tin, cảnh báo, dự báo mặn còn hạn chế và sự không ổn định của nước thượng nguồn sông Mekong gia tăng áp lực lên công tác ứng phó BĐKH của địa phương. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với BĐKH.

Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường, với khó khăn đó, tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo ứng phó BĐKH tỉnh đang tìm giải pháp đề xuất Ban Chỉ đạo và UBND để giải quyết khó khăn vướng mắc nhằm đảm bảo việc thực hiện thỏa thuận Paris trong giai đoạn tiếp theo đạt hiệu quả.

Thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH tại Bến Tre được triển khai vào giữa tháng 3-2017. Khung thời gian thực hiện đến năm 2030, trong đó, giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục thực hiện các hoạt động ứng phó BĐKH đã được phê duyệt, chuẩn bị về mặt thể chế chính sách, nguồn lực nhằm đến năm 2020 sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ do Thỏa thuận Paris quy định; giai đoạn 2021 - 2030 thực hiện các nội dung và các nhiệm vụ mới theo quy định của thỏa thuận Paris. 

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích