Nhiều đề tài khoa học được nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả

06/11/2011 - 16:47

Năm 2011, được sự hỗ trợ của Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Mối quan hệ hợp tác với các ngành, địa phương, trường, viện, trung tâm trong toàn quốc ngày được củng cố và phát triển. Xác định được nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch nên ngay từ đầu năm, Trung tâm đã tích cực triển khai, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ phận trong đơn vị. Hầu hết các chỉ tiêu đều được thực hiện đạt và vượt kế hoạch, thể hiện trên từng lĩnh vực cụ thể.

Trồng nấm linh chi. Ảnh: TT

 

Về triển khai các đề tài, dự án, trong năm 2011, Trung tâm đã quản lý, triển khai 13 đề tài, dự án, gồm: 2 dự án cấp bộ, 5 dự án cấp tỉnh, 1 dự án do tổ chức ACDI/VOCA tài trợ, 5 đề tài, dự án cấp cơ sở. Trong đó, năm 2010 chuyển sang 1 đề tài, 5 dự án và  thực hiện mới trong năm 2011 và các năm tiếp theo 4 đề tài, 3 dự án với tổng kinh phí gần 4 tỉ đồng. Cụ thể, cấp bộ có Dự án: “Phát triển sản xuất giá thể và phân bón hữu cơ sinh học từ mụn xơ dừa”, đã triển khai, đảm bảo thực hiện đạt 100% kế hoạch trong năm 2011; Dự án “Chuyển giao công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ một số loại nấm ăn tại tỉnh Bến Tre”, đã triển khai đồng bộ các mô hình nấm rơm tại Trung tâm và mô hình trồng nấm bào ngư, linh chi ở Châu Thành, Giồng Trôm, mỗi huyện 4.000 phôi và chăm sóc nấm tại mô hình Trung tâm 4.000 phôi. Tính đến thời điểm này, dự án đạt 90%, khả năng đến cuối năm đạt 100% tiến độ đề ra. Đối với đề tài cấp tỉnh, Dự án “Triển khai thực hiện nhân rộng 200 ha dừa dứa giai đoạn 2008-2011” thực hiện đúng tiến độ và vượt chỉ tiêu của dự án đề ra; Dự án “Hỗ trợ mô hình xử lý nước sinh hoạt hộ gia đình tại xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm” đã lắp đặt cho

49/60 hộ (mỗi hộ một bộ), đã nghiệm thu 35 bộ, đạt 70% kế hoạch; Dự án “Chuyển giao quy trình sản xuất nhanh chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliae ở quy mô nông hộ và xây dựng mô hình ứng dụng nấm xanh Metarhizium anisopliae trừ rầy nâu hại lúa tại 4 huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre”; Đề tài trồng thử nghiệm nấm cao cấp (kim châm, ngọc châm, trân châu, đùi gà) trên phế phẩm nông nghiệp, triển khai thực hiện vào 3 tháng cuối năm. Các đề tài cấp cơ sở cũng được tổ chức thực hiện hiệu quả: Đề tài “Nghiên cứu trồng thử nghiệm hoa cúc vàng hòe thương phẩm tại Bến Tre” đã nghiệm thu, kết quả đạt loại khá, Trung tâm làm chủ được công nghệ; Đề tài “Nghiên cứu qui trình tối ưu lên men hạt cacao”; Đề tài Trồng thử nghiệm nấm chân dài trên môt số loại cơ chất như bã mía, mụn dừa, mạc cưa cao su; Đề tài Trồng thử nghiệm nấm rơm trên bả thải nấm bào ngư, linh chi, nấm mèo đều thực hiện kịp thời theo kế hoạch. Đối với hoạt động sản xuất và cung ứng dịch vụ, Trung tâm tập trung các hoạt động tư vấn và cung ứng meo giống, dừa giống, nấm. Dự kiến đến cuối năm, nguồn thu dịch vụ đạt 120% kế hoạch năm. Về an toàn bức xạ, đã kiểm định 16 máy X quang, đo an toàn bức xạ 22 phòng của các bệnh viện trong tỉnh.

Bên cạnh kết quả đã đạt, Trung tâm còn gặp một số khó khăn như: Một số trang bị có giá trị cao nhưng chưa khai thác hết hiệu quả; chưa có những hoạt động tạo nguồn thu mang tính ổn định lâu dài, vững chắc. Cần phải tập trung nhiều hơn, tranh thủ tối đa các nguồn lực từ Trung ương đến địa phương để đầu tư cho Trung tâm trong những năm tới, nhất là Khu sản xuất thực nghiệm theo hướng công nghệ cao.

KHCN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích