Nhiều doanh nghiệp được cấp phép nhưng không hoạt động

02/10/2009 - 09:35

Ông Đỗ Minh Đức-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2009 theo chiều hướng tăng nhanh về số lượng và quy mô vốn đầu tư. Bình quân mỗi năm có 220 doanh nghiệp mới được thành lập, với vốn đăng ký gần 2 ngàn tỷ đồng.

Từng thời điểm cụ thể, tỉnh có quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định hiện hành, đảm bảo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế về cơ hội và khả năng  lựa chọn các điều kiện để phát triển. Đa số các doanh nghiệp tư nhân sản xuất, kinh doanh ngành nghề khai thác thế mạnh nguồn nguyên liệu tại chỗ, góp phần vào tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh  9,97%/năm và giải quyết việc làm
tại chỗ.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp còn hạn chế là quy mô nhỏ, vốn ít, sử dụng chủ yếu lao động phổ thông. Chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì, chủng loại chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất. Nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư dây chuyền máy móc, thiết bị, chưa mở rộng quy mô sản xuất và định hướng đầu tư quy mô lớn để cạnh tranh trong và ngoài nước. Hoạt động của các doanh nghiệp còn riêng lẻ, chưa liên kết, liên doanh để cùng có lợi. Về phía Nhà nước, các cơ quan trực tiếp thực hiện quản lý hành chính đối với doanh nghiệp đã triển khai quy trình một cửa, một cửa liên thông nhưng các sở ngành phối hợp với nhau chưa nhịp nhàng, thống nhất, triệt để, chưa phát huy hết vai trò hỗ trợ trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trình độ và năng lực cán bộ tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả còn hạn chế. Giải phóng mặt bằng còn chiếm nhiều thời gian và cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp chưa hoàn thiện dẫn đến một số doanh nghiệp không thể triển khai dự án đầu tư…
Ông Nguyễn Thái Xây-Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có ý nghĩa quan trọng trong giải quyết việc làm, giảm gánh nặng xã hội. Chính doanh nghiệp đã nâng giá trị hàng nông sản và tạo ra sản phẩm mới. Nhưng bất cập là còn một số nơi kỳ thị trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Nguyễn Thái Xây cho biết thực tế chỉ còn khoảng 1.400 doanh nghiệp hoạt động, trong tổng số 3.000 doanh nghiệp được cấp phép, số còn lại không biết ở đâu. Ông đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các ngành hữu quan thực hiện công tác hậu kiểm, nắm thực chất hoạt động các doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn phải được hỗ trợ để ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, các sở ngành tiếp thu ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của chính sách ưu đãi đầu tư vào địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

 

 

Tr.Q

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN