Nhiều đơn vị hưởng ứng Tháng công nhân

09/05/2011 - 07:50

Sau lễ phát động Tháng công nhân, do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, nhiều đơn vị đã nhiệt tình hưởng ứng thông qua những hành động thiết thực.

Có một số doanh nghiệp hỗ trợ nhà ở cho công nhân lao động, cụ thể: Công ty TNHH 1 thành viên Chế biến dừa Lương Quới xây mới 2 căn và sửa chữa 1 căn; Công ty Cổ phần Mía đường Bến Tre xây mới 1 căn; Công ty TNHH May mặc Alliance One xây mới 1 căn, hỗ trợ công nhân lao động kinh phí xây dựng mới 4 căn và sửa chữa 1 căn (20 triệu đồng/căn xây mới và 10 triệu đồng/căn sửa chữa) theo phương thức đóng góp kinh phí là: doanh nghiệp 50%, tập thể công nhân lao động 30% và người thụ hưởng 20%. Liên đoàn Lao động tỉnh trao trợ cấp khó khăn cho 40 công nhân lao động (300.000 đồng/suất). CĐCS của 13 đơn vị tổ chức vận động hỗ trợ khó khăn cho công nhân lao động của đơn vị (khoảng 53 suất, với tổng số tiền gần 37 triệu đồng). Riêng CĐCS Công ty Cổ phần Sản xuất chế biến dừa 25/8 đã vận động và trao 1 suất trợ cấp khó khăn cho đoàn viên của đơn vị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền 13,9 triệu đồng.  

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN