Nhiều giải pháp cụ thể trong xây dựng nông thôn mới

15/07/2015 - 07:49
Công trình trồng hoa hai bên đường bê-tông do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hữu Định thực hiện.

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Châu Thành đã đạt nhiều kết quả khả quan: 1 xã đạt chuẩn NTM vào năm 2014 (xã Hữu Định), 9 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí (TC), 11 xã đạt từ 5 - 9 TC.

Kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân

Theo ông Nguyễn Hữu Thiết - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, hiện mức sống của người dân xã Hữu Định được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 29,35 triệu đồng/năm, tăng 13,35 triệu đồng so với năm 2011. Đến cuối năm 2014, toàn xã còn 63 hộ nghèo, chiếm 2,68%, giảm 86 hộ so với năm 2011. Xã đã xây dựng được 7 mô hình kinh tế hiệu quả như: tổ hợp tác (THT) sản xuất rau an toàn Hữu Chiến, THT trồng bưởi da xanh Hữu Định, THT ca cao, tổ liên kết nuôi bò sinh sản, tổ sản xuất lúa giống, tổ đan thảm vải, tổ liên kết tiêu thụ sản phẩm dừa lấy dầu...; 3 cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô lớn, 194 cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ và vừa, tăng hơn 64 cơ sở so với năm 2011. Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp được đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, góp phần ổn định và phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Thiết, để duy trì thành quả đạt được, huyện tiếp tục củng cố và nâng chất 19 TC NTM xã Hữu Định; hoàn thiện hồ sơ công nhận và nâng chất các TC đã đạt trong năm 2014 của các xã. Phấn đấu đến cuối năm 2015, mỗi xã đạt thêm từ 1 - 3 TC và đến cuối năm 2020 có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM. Tiếp tục củng cố Ban chỉ đạo từ huyện đến xã cũng như Ban phát triển ấp.

Huy động sức mạnh tổng hợp

Để xây dựng thành công NTM, huyện thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Đó là đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, cung cấp đầy đủ thông tin về xây dựng NTM để cả hệ thống chính trị và toàn xã hội hiểu, cùng tham gia thực hiện. Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được thực hiện bằng sức mạnh tổng hợp, Nhà nước và nhân dân cùng làm. Luôn xác định xây dựng NTM là sự nghiệp của dân, do dân, dân làm, dân hưởng. Đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình Dân vận khéo, thực hiện tốt các phong trào thi đua xây dựng NTM, với chủ thể là người dân. Các ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã tăng cường phối hợp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các TC, nhất là các xã điểm NTM.

Để giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, Châu Thành tập trung phát triển sản xuất thông qua việc cụ thể hóa Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, thực hiện Chương trình liên kết “4 nhà”. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào trồng trọt, chăn nuôi. Phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả, trong đó đầu tư có trọng điểm các mô hình sản xuất hữu cơ sạch. Người sản xuất, THT tạo mối liên kết với doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người dân có lãi và ổn định đầu ra cho sản phẩm.

Huyện cũng tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội phục vụ nhân dân, trước tiên áp dụng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bài, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN