Nhiều giải pháp giúp nông dân thoát nghèo

10/03/2013 - 15:33

Trong thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã liên kết với hệ thống ngân hàng, thông qua các hình thức tín chấp, hợp đồng ủy thác, nghị quyết liên tịch, giúp nông dân có vốn sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Trong thực hiện nghị quyết liên tịch giữa Hội với Ngân hàng Chính sách xã hội, tính đến nay, đã thành lập được 1.219 tổ vay vốn tín chấp với trên 46.000 hộ nông dân nghèo đang vay với số tiền 459,759 tỷ đồng. Để giúp nông dân sử dụng có hiệu quả đồng vốn, các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với Trung tâm khuyến nông, các phòng nông nghiệp huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi thủy sản, nuôi gia súc gia cầm và mở các lớp dạy nghề.

Ông Bùi Quang Tạo - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, bên cạnh nguồn vốn từ ngân hàng, Quỹ hỗ trợ nông dân của các cấp Hội đã giúp cho 1.897 hộ vay với số tiền 3,8 tỷ đồng. Dự án Heifer cũng đã giúp cho 600 hộ dân nghèo được hưởng lợi từ việc nuôi bò sinh sản. Đến nay, đã có hàng ngàn hộ nông dân thoát nghèo, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN