Nhiều hoạt động bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống

08/09/2015 - 18:24

Một chương trình giao lưu đờn ca tài tử tại không gian Nhà dừa do Hội Di sản văn hóa tỉnh tổ chức.

Hội Di sản Văn hóa (DSVH) Bến Tre được thành lập vào tháng 9-2012 với chức năng bảo tồn các giá trị DSVH truyền thống của quê hương. Ông Lư Văn Hội - Giám đốc Bảo tàng tỉnh, Phó Chủ tịch Hội DSVH tỉnh cho biết, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội đã tập trung tổ chức thực hiện nhiều chương trình, hoạt động để góp phần bảo tồn các giá trị DSVH của tỉnh và của đất nước, trong đó có nhiều hoạt động được thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa. 

Nổi bật như: xuất bản ấn phẩm văn hóa “Tranh thời kháng chiến” gồm những tranh vẽ của các họa sĩ ở trong, ngoài tỉnh sáng tác trong thời kháng chiến và sau năm 1975; xuất bản ấn phẩm “Trương Vĩnh Trọng - Dấu ấn thời gian”… Thực hiện hoàn thành dự án “Kiểm kê khoa học hát sắc bùa Phú Lễ”. Qua đó, hướng dẫn hát sắc bùa cho 30 diễn viên thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Ba Tri, đội xã Phú Lễ và học sinh Trường THCS xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, đồng thời quyết định thành lập Câu lạc bộ Hát sắc bùa trực thuộc Hội…

Hội phối hợp nói chuyện chuyên đề gồm các chủ đề: các hình thức diễn xướng dân gian ở Bến Tre, Đồng khởi ở Bến Tre, Chiến thắng 30-4… cho hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và học sinh trên địa bàn TP. Bến Tre. Các chi hội DSVH: Khu Di tích thảm sát Cầu Hòa, Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng, Ban Quản lý Di tích đã phối hợp thực hiện tốt lễ giỗ tổ Hùng Vương, lễ giỗ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng, lễ giỗ Nữ tướng Nguyễn Thị Định… theo nghi thức cổ truyền. Chi hội DSVH Bảo tàng thực hiện tốt công tác trưng bày, giới thiệu DSVH, công tác truyền dạy và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu toàn diện DSVH Bến Tre. Hội duy trì và từng bước nâng cao chất lượng giao lưu đờn ca tài tử định kỳ vào đêm 30 hàng tháng với gần 100 hội viên và giới mộ điệu thường xuyên tham gia giao lưu.

Đặc biệt, các chi hội DSVH, Bảo tàng tỉnh và Ban Quản lý Di tích ngoài việc thực hiện tốt các hoạt động giới thiệu, trưng bày DSVH và kiểm kê di sản - di tích văn hóa, đã tích cực xúc tiến việc lập hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét công nhận “Diễn xướng sắc bùa Phú Lễ, huyện Ba Tri” và “Lễ hội Nghinh Ông xã Bình Thắng, Bình Đại” là DSVH phi vật thể cấp quốc gia và Khu Di tích Nguyễn Đình Chiểu, Ba Tri là DSVH cấp quốc gia đặc biệt.

Theo ông Huỳnh Văn Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian tới, ngành Văn hóa sẽ tiếp tục tập trung triển khai tốt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), chủ động vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc ban hành những chủ trương, chính sách, tập trung xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, xây dựng con người Bến Tre với những đức tính, phẩm chất tốt đẹp, hướng đến chân - thiện - mỹ. Trong đó, ngành sẽ đẩy mạnh công tác trùng tu, tôn tạo, giữ gìn, phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa; đồng thời khai thác và phát huy có hiệu quả nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống.

Riêng Thường trực Hội DSVH không chỉ tham gia tích cực vào các hoạt động xét hồ sơ đề nghị công nhận di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia, các hoạt động phản biện xã hội có liên quan đến di sản và lịch sử địa phương, mà còn tích cực tham mưu, nòng cốt thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về DSVH phi vật thể của Bến Tre. Có thể nói, hoạt động của Hội DSVH thời gian qua đã góp phần phát huy hiệu quả giá trị di tích, giáo dục truyền thống văn hóa, làm phong phú thêm kho tàng DSVH tỉnh nhà. Quan trọng hơn, các hoạt động của Hội DSVH đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Trong đó có nội dung: “Thực hiện tốt công tác bảo tồn, bảo tàng, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa theo phân cấp và quy chế quản lý. Khai thác tính năng các di tích để thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu: tuyên truyền, giáo dục về truyền thống văn hóa, lịch sử; góp phần phát triển kinh tế của tỉnh và từng địa phương thông qua các hoạt động, dịch vụ du lịch”.

Tại buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa vừa được tổ chức mới đây, ông Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy các giá trị DSVH của quê hương. Ông nêu: Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới; thời cơ và thách thức trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế đã đặt ra nhiều yêu cầu, nhiều trọng trách mới đối với ngành Văn hóa nói riêng. Đây là vấn đề mà toàn Đảng bộ và người dân Bến Tre quan tâm, giải quyết. Trên tinh thần đó, đòi hỏi ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là việc xây dựng con người Việt Nam, con người Bến Tre trong tình hình mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, bảo tồn, phát huy các giá trị DSVH của quê hương.

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN