Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng quốc tế

20/02/2011 - 15:57

Để hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng quốc tế 15-3, UBND tỉnh đã có kế hoạch tổ chức hưởng ứng trong toàn tỉnh. 

Theo đó, các cấp, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa Ngày Quyền của người tiêu dùng, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để nâng cao nhận thức trong toàn xã hội; tổ chức các cuộc hội thảo với chủ đề Chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng; tập trung hội thảo chuyên sâu việc chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Đây là cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, người tiêu dùng gặp gỡ, trao đổi về các vướng mắc trong thực thi các quyền của người tiêu dùng, kiểm soát và ngăn chặn có hiệu quả hàng giả trên thị trường hiện nay; đồng thời, tiếp tục thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN