Nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu

26/12/2014 - 07:29

Trong thời gian qua, Đảng bộ Phường 6 (TP. Bến Tre) đã không ngừng củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng bộ Phường 6 hiện có 8 chi bộ với 327 đảng viên. Từ năm 2003-2008, Đảng bộ Phường 6 đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; năm 2009 đạt trong sạch vững mạnh; từ năm 2011-2013 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2011, Phường 6 hoàn thành các tiêu chí và được công nhận danh hiệu phường văn hóa. Hiện đang nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại để tiến tới danh hiệu “Phường văn minh đô thị”.

Đồng chí Lê Thị Quân - Bí thư Đảng ủy Phường 6 cho biết: “Đạt được kết quả trên là cả quá trình phấn đấu của tập thể Đảng bộ, nhất là sự lãnh đạo của cấp ủy. Yếu tố quan trọng nữa là tinh thần đoàn kết của tập thể đảng viên. Chúng tôi luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của địa phương. Đồng thời, tập trung vào công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, góp phần ngăn ngừa đảng viên vi phạm những quy định của Đảng, làm trong sạch tổ chức Đảng, giữ vững lòng tin của nhân dân đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Qua triển khai thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, cấp ủy viên và đảng viên của Đảng bộ có chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương”.

Xác định con người là yếu tố quan trọng để góp phần tạo nên sự “thành bại” của mọi công việc, cấp ủy, chính quyền Phường 6 luôn quan tâm đến công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ. Theo đó, hàng năm, lãnh đạo địa phương rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch đào tạo cán bộ theo đúng quy trình, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo công khai, dân chủ, dựa theo tiêu chuẩn quy định về đức, tài, về tư cách, phẩm chất cá nhân và được sự tín nhiệm của nhân dân. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bến Tre về trẻ hóa đội ngũ cán bộ, hàng năm, lãnh đạo phường xây dựng kế hoạch và đưa đi đào tạo, bồi dưỡng. Đến nay, hầu hết cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cho các nhiệm kỳ tới đều đạt chuẩn theo quy định.

Đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế của địa phương, Đảng bộ Phường 6 đã lãnh đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn phường ước đạt khoảng 30 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 1,7%. Phường đã xây dựng thành công một khu phố văn hóa kiểu mẫu (Khu phố Bình Thắng) và mô hình “Liên gia tự quản”, mô hình “Xã hội hóa phòng cháy chữa cháy” đang phát huy hiệu quả.

Là một trong những địa bàn trung tâm của thành phố, tình hình an ninh chính trị, trật tự trị an luôn được Đảng bộ Phường 6 quan tâm. Hàng năm, lãnh đạo phường bổ sung hoàn chỉnh và triển khai kế hoạch phòng thủ chiến đấu, trị an tại chỗ, kết hợp tổ chức diễn tập, giáo dục quốc phòng, xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ. Xây dựng lực lượng dân quân thường trực, dân quân rộng rãi đạt chỉ tiêu. Huấn luyện quân sự, chính trị đạt 100% lực lượng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông được phát động và nhân dân hưởng ứng tích cực.

Trên nền tảng các tiêu chí phường văn hóa, Đảng bộ và nhân dân Phường 6 đang cùng nhau nỗ lực, phấn đấu xây dựng thành công phường văn minh đô thị trong một tương lai không xa.

Tường Vy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN