Nhiều nơi chuẩn bị tốt công tác phòng, chống lụt bão

10/10/2011 - 06:24

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCLB & TKCN) tỉnh vừa kết thúc đợt kiểm tra công tác PCLB & TKCN. Nhìn chung, các huyện, thành phố kiện toàn BCH PCLB & TKCN, phân công từng thành viên phụ trách các xã, phường, thị trấn; phân công cán bộ, công chức trực ban, thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý thông tin, đảm bảo ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra.

BCH PCLB & TKCN các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đều xây dựng kế hoạch, rà soát, bổ sung các phương án PCLB & TKCN, triều cường, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển; phương án di dời dân từ nơi xung yếu, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, các giải pháp thích ứng, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai. Qua các đợt diễn tập, tập huấn, nhận thức của cán bộ và nhân dân về công tác PCLB & TKCN có nhiều chuyển biến tích cực. Các địa phương chuẩn bị khá tốt phương tiện, lực lượng, vật tư và công tác hậu cần, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ PCLB & TKCN theo phương châm 4 tại chỗ.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, BCH PCLB và TKCN tỉnh cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém đồng thời chỉ đạo: BCH PCLB & TKCN các huyện, thành phố cần thành lập văn phòng thường trực để có đủ thẩm quyền làm việc với các phòng, ban trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Tiến hành kiểm kê, đánh giá mức độ hư hỏng của các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác PCLB & TKCN để có kế hoạch sửa chữa, thanh lý và đầu tư mới theo yêu cầu công việc. Kiểm tra, kiểm soát các trang thiết bị, phương tiện thông tin liên lạc của cấp xã và đề xuất phương án đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt từ tỉnh đến xã. Thành lập lực lượng hộ đê nhân dân, lực lượng cứu hộ, cứu nạn; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng, tổ chức kiểm tra, giám sát một số địa bàn trọng yếu để có chỉ đạo kịp thời. Đối với 3 huyện biển, trong xây dựng kế hoạch di dời, sơ tán dân trong thực hiện phương châm 4 tại chỗ phải có thêm kế hoạch sơ tán, di dời dân khi có tin động đất, sóng thần; củng cố các đội tàu xung kích để phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong công tác PCLB & TKCN trên biển, huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện của dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển Việt Nam.

Song song đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương rà soát hệ thống thông tin liên lạc như máy fax, máy vi tính, máy phát điện dự phòng, loa truyền thanh từ cấp xã trở lên để xem xét đầu tư mới từ nguồn ngân sách huyện và tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chi ngân sách (hơn 700 triệu đồng) cho bộ phận tìm kiếm cứu nạn để sửa chữa, nâng cấp phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. Về phía BCH PCLB & TKCN tỉnh, trong tháng 10 - 2011 sẽ tổ chức 9 lớp tập huấn công tác PCLB và giảm nhẹ thiên tai năm 2011 tại các huyện và thành phố. Mục đích lớp tập huấn nhằm giúp các thành viên BCH PCLB & TKCN các cấp nắm vững kỹ năng lập kế hoạch, phương án PCLB, đánh giá những khả năng, tổn thất do thiên tai gây ra cũng như các nhu cầu thiết yếu để hỗ trợ người dân sau thảm họa. Thực hiện tốt công tác huy động lực lượng để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai (từ nay đến năm 2020) đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường và di sản văn hóa, góp phần quan trọng bảo đảm phát triển bền vững của đất nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đến năm 2020, 100% cán bộ chính quyền địa phương các cấp trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai được tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; trên 70% dân số các xã thuộc vùng thường xuyên bị thiên tai được phổ biến kiến thức về phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN