Nhiều sân chơi thiết thực, hiệu quả cho thanh niên

07/07/2009 - 10:25
Ảnh: N.Hoàng

Ngày 18-6-2009, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2009 – 2014.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Hội, phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua (2004 – 2009) và phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2009 – 2014. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động, thu hút được 15.416 thanh niên tham gia vào các phong trào thanh niên. Đến cuối nhiệm kỳ đã phát triển được 7.976 hội viên, chiếm 21,45% tổng số thanh niên toàn huyện, sinh hoạt ở 144 chi hội thuộc 26 ủy ban hội cơ sở, thành lập 692 câu lạc bộ, đội, nhóm phù hợp với nguyện vọng sở thích của thanh niên. Tập trung là cuộc vận động “Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập”, đã có 1.743 hội viên-thanh niên tham gia học tập dưới nhiều hình thức: phổ cập, bổ túc, tại chức, ngoại ngữ, tin học. Hội các cấp vận động gây quỹ được 94.180.000 đồng giúp cho 1.011 hội viên-thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập. Cuộc vận động “Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo”, Ủy ban Hội mở 92 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, 2 lớp kinh tế trang trại. Mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao có 2.276 thanh niên tham dự, tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho 4.193 thanh niên, có 600 thanh niên tham gia xuất khẩu lao động. Huyện đã giải ngân 1 tỷ 997 triệu đồng cho thanh niên phát triển kinh tế và đã có khá nhiều mô hình sản xuất-kinh doanh có hiệu quả, có 159 thanh niên thoát nghèo. Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” cũng có nhiều chuyển biến đáng kể. Đã tổ chức thực hiện 362 công trình thanh niên (làm lộ, xây dựng nhà tình thương, phát quang, vệ sinh môi trường, đào hố xử lý rác, trồng cây xanh…), đặc biệt là thành lập được đội thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo cấp huyện và cơ sở 375 thành viên, 22 đội thanh niên xung kích tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; cuộc vận động “Vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc” qua 5 năm có 1.137 thanh niên lên đường xây dựng quân đội, 1.074 thanh niên tham gia lực lượng ở địa phương luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp” đã làm chuyển biến nhận thức của thanh niên qua các hình thức đa dạng như hội thi, về nguồn, nói chuyện truyền thống, sinh hoạt câu lạc bộ, cắm trại…và nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao sôi nổi, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh trong thanh niên.

Đại hội xây dựng chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ mới 2009 -2014 là đẩy mạnh công tác tập hợp thanh niên tham gia sinh hoạt hội và thực hiện đạt hiệu quả hơn nữa các cuộc vận động lớn của hội. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội khóa IV và chọn các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thư ký. đồng chí Đặng Hồng Sơn được cử là chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Giồng Trôm, nhiệm kỳ 2009 – 2014 và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu thanh niên cấp tỉnh sắp tới.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN