Nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong diễn tập khu vực phòng thủ

27/10/2011 - 17:24
Đồng chí Nguyễn Tấn Đạt - Bí thư Thành ủy khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong diễn tập.

Chiều ngày 26-10-2011, Thành ủy và Ban chỉ đạo diễn tập Thành phố đã tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm cuộc diễn tập khu vực phòng thủ. Đến dự có Thiếu tướng Võ Hồng Quang - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thiếu tướng Hồ Quốc Việt - Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Tấn Đạt - Bí thư Thành ủy.

Để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, vai trò làm tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy đã lãnh đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bến Tre năm 2011, tiến hành củng cố thành viên Ban chỉ đạo, thành lập các tiểu ban phục vụ, xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và tập huấn, cung cấp đề cương, nội dung kế hoạch, chương trình từng cuộc họp đến tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện đúng yêu cầu đề ra.

Cuộc diễn tập đã tổ chức 39 cuộc họp vận hành cơ chế, bao gồm 20 cuộc họp vận hành cơ chế cấp thành phố, 19 cuộc họp vận hành cơ chế cấp xã. Chương trình, nội dung của từng cuộc họp phù hợp với yêu cầu thời chiến. Phần thực binh: Tiểu đoàn dự bị động viên Thành phố và 3 xã: Mỹ Thạnh An, Phú Nhuận, Bình Phú xây dựng đầy đủ các văn kiện đảm bảo công tác huấn luyện, tổ chức thực binh phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Triển khai trạm cứu chữa thương binh, bệnh binh, vận chuyển, sơ cấp cứu chiến trường đạt yêu cầu đề ra. Tuy nhiên,  cuộc diễn tập cũng còn một số mặt hạn chế như: một số đồng chí do bận công việc chuyên môn nên đã làm ảnh hưởng phần nào đến công tác điều hành lãnh đạo cho cuộc diễn tập, một số đồng chí chưa thể hiện tốt vai diễn của mình, trong phát biểu còn lúng túng, chưa thể hiện tính khẩn trương khi có chiến tranh xảy ra.

Tại buổi tổng kết, UBND Thành phố đã khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong buổi diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bến Tre.

Tin, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN