Nhiều tiến triển của khuyến nông - khuyến ngư Bình Đại

18/06/2010 - 10:00

Bình Đại có nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, với hơn 6.100ha đất sản xuất lúa, 5.435ha trồng dừa, 2.121 ha trồng cây ăn trái các loại (nhãn, bưởi, cam), 1.062 ha diện tích đất trồng màu, mô hình trồng xen, nuôi xen phát triển mạnh, đặc biệt cây ca cao xen vườn dừa với diện tích hơn 100ha.

Song song đó, chăn nuôi cũng phát triển mạnh như nuôi thủy sản hàng năm đạt diện tích trên 16.000ha, tổng đàn gia súc gia cầm 297.229 con (năm 2009). Với diện tích trồng trọt, chăn nuôi nêu trên đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ chuyên ngành để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân.
Từ yêu cầu thực tiễn, năm 2008 mạng lưới khuyến nông - khuyến ngư ở Bình Đại được thành lập với số lượng 20 người, về trình độ có 6 đại học, 2 cao đẳng và 1 trung cấp. Mạng lưới này hoạt động xuyên suốt và sinh hoạt lệ kỳ vào ngày 21 hàng tháng.
Từ khi thành lập đến nay, mạng lưới khuyến nông - khuyến ngư đã tổ chức 250 cuộc sinh hoạt câu lạc bộ nông dân, nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt như: cây lúa, màu, ca cao, heo, bò, tôm, cá,  dừa …. Bên cạnh đó, các thành viên còn xây dựng 107 mô hình trình diễn để thực hành cho nông dân hiểu và áp dụng.
Hoạt động khuyến nông - khuyến ngư đã tạo mối liên kết chặt chẽ giữa cán bộ kỹ thuật và nông dân, công tác chuyển giao khoa học đến đúng đối tượng, các văn bản quy định của ngành được triển khai nhanh, kịp thời đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế. Đặc biệt, đã xây dựng và được công nhận Global GAP trên cây nhãn ở xã Long Hòa.
Trong thời gian tới, mạng lưới này tiếp tục hỗ trợ tích cực cho nông dân về những tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình trồng hoa thiên lý, tận dụng diện tích bờ ao trồng màu, thực hiện chương trình liên kết tiêu thụ dừa uống nước, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm những mô hình hay, những cây, con mới có hiệu quả kinh tế cao cho nông dân trên địa bàn huyện. Dự án IFAD tập huấn kỹ thuật trồng trọt,  chăn nuôi và dự án khí sinh học của Hà Lan về xây dựng hầm ủ biogas sẽ góp phần đưa ngành nông nghiệp huyện nhà phát triển nhanh và bền vững.

Nguyễn Thị Cẩm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN