Nhiều xã cơ bản đạt 4 tiêu chí “cứng” nông thôn mới

21/01/2021 - 20:02

BDK - Thông tin từ Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM), đến tháng 1-2021, có nhiều xã cơ bản đạt hoặc tự đánh giá đạt 4 tiêu chí: giao thông, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh. Bên cạnh đó, có 3.041 lượt xã thực hiện “Ngày Chủ nhật NTM” với nhiều chủ đề khác nhau.

Về giao thông, có 69/142 xã cơ bản đạt (53 xã đã được Sở Giao thông vận tải thẩm định và thông báo đạt tiêu chuẩn). Thu nhập, có 120/142 xã tự đánh giá đạt (51 xã đã được công nhận đạt tại thời điểm công nhận xã đạt chuẩn NTM). Môi trường và an toàn thực phẩm, 95/142 xã tự đánh giá đạt (50 xã đã đạt chuẩn và 28 xã đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đạt tiêu chí). Quốc phòng và an ninh, có 125/142 xã tự đánh giá đạt.

Lũy kế đến tháng 12-2020, hoạt động “Ngày Chủ nhật NTM” được ban, ngành và các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện (21 tháng) và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, có 1.812 lượt xã thực hiện chủ đề môi trường, 155 lượt xã thực hiện chủ đề giao thông; 696 lượt xã thực hiện cả 2 chủ đề giao thông và môi trường. Ngoài ra, có 378 lượt xã thực hiện chủ đề khác, như: bảo hiểm y tế, điện, thủy lợi, nhà ở, phát triển sản xuất, văn hóa, an ninh trật tự, tuyên truyền 15 phần việc hộ gia đình…

Hoạt động “Ngày Chủ nhật NTM” đã thu hút được 512,7 ngàn lượt người tham gia, trong đó người dân tham gia chiếm 53,26%. Từ khi bắt đầu đến nay, tổng số tiền huy động để thực hiện các phần việc của hoạt động là 20,99 tỷ đồng.

Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN