Nhìn lại để tăng tốc phát triển

09/09/2008 - 08:26

Ở một điểm mua dừa tại xã Lương Quới. Ảnh: Hoàng Vũ

Trong nửa nhiệm kỳ qua (2005-2010), Giồng Trôm xác định lấy nông nghiệp làm nền tảng và phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Qua gần 3 năm thực hiện theo định hướng này sản lượng các loại cây trồng và vật nuôi phát triển. Phong trào luân canh, thâm canh ứng dụng các giống mới, trồng xen, nuôi xen mang lại hiệu quả đáng kể, góp phần tăng thu nhập trên đơn vị diện tích. Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm đã có một số công ty đầu tư, sản xuất. Hiện huyện có 1.243 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động; công nhận mới 4 làng nghề có 13 hợp tác xã. Thương mại dịch vụ đạt giá trị sản xuất 371 tỷ đồng, đạt 103,3% so nghị quyết. Cơ sở hạ tầng đuợc quan tâm đầu tư xây dựng. Các tuyến đường giao thông cơ bản được trải nhựa và bê-tông; toàn huyện có 7/11 xã văn hóa. Công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong thực hiện 3 công tác trọng tâm của Tỉnh ủy, bước đầu huyện đạt hiệu quả khá tốt. Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 11,48% (đầu nhiệm kỳ 20,09%). Hệ thống chính trị được củng cố. Các chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, phát triển đoàn viên, hội viên đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát, vận động quần chúng… có chuyển biến tích cực. Chất lượng hoạt động của mặt trận và các đoàn thể ngày càng được nâng lên, thể hiện vai trò nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

Tuy nhiên, Giồng Trôm vẫn chưa có kinh tế mũi nhọn, chưa tạo được bước đột phá trong phát triển. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng nhưng còn chậm. (Cơ cấu kinh tế khu vực I chiếm 58,12%/53%, khu vực II chiếm 15,33%/19%, khu vực III chiếm 26,55%/28%, so với đầu nhiệm kỳ). Thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Xúc tiến thương mại và kêu gọi đầu tư vào các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp còn khó khăn. Các biện pháp giảm nghèo thiếu tính bền vững, nguy cơ tái nghèo cao. Tình hình an ninh trật tự vẫn còn diễn biến phức tạp, phạm pháp hình sự có chiều hướng gia tăng. Các tội phạm như cướp, cướp giật tài sản, hiếp dâm, nạn côn đồ đánh người gây thương tích vẫn còn xảy ra. Việc cụ thể hóa nghị quyết ở một vài nơi chưa sát với tình hình thực tế, giải pháp chưa mang tính khả thi. Công tác tổ chức cán bộ tuy có tập trung nhưng ở một số nơi còn bất cập trong việc phân công, bố trí cán bộ; một số cán bộ chưa chủ động, nhiệt tình, sáng tạo, nhạy bén trong thực thi nhiệm vụ; vẫn còn một ít đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tinh thần tổ chức kỷ luật kém...

Qua sơ kết giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu các cấp ủy Đảng cần rà soát, đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết của đơn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN