Nhớ về mùa Thu tháng Tám!

12/08/2016 - 07:15

Nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Thư viện Nguyễn Đình Chiểu giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách “Cách mạng Tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển”. Sách được nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2015, dày 806 trang.


Quyển sách tập hợp trên 60 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận, giảng viên các học viện, trường đại học tập trung phân tích vai trò và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám 1945. Từ đó khẳng định vai trò, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám 1945 là sự mở đầu cho thắng lợi tiếp theo của cách mạng Việt Nam và có ý nghĩa lịch sử to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo nên những biến đổi to lớn, sâu sắc trong đời sống xã hội, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

“Trận đánh ba mươi năm: Ký sự lịch sử” - sách do nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành năm 2015, dày 1.160 trang. Sách gồm 63 chương ký sự lịch sử của nhóm tác giả, đa phần là những người đã kinh qua chiến tranh, bằng thủ pháp ký sự lịch sử đã xâu chuỗi lại hầu như tất cả những nhân vật, sự kiện nổi bật trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cứu nước.


Nội dung quyển sách phản ánh trung thực và khá đầy đủ cuộc chiến tranh nhân dân giải phóng dân tộc của quân và dân ta trong suốt 30 năm từ cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Thắng lợi to lớn của dân tộc ta là kết tinh của sự chỉ đạo sáng suốt, chính xác và kịp thời của Đảng, Bác Hồ; tinh thần chiến đấu quả cảm, sự đoàn kết cống hiến hết mình của toàn dân tộc. Đồng thời, khẳng định những cống hiến bằng xương máu của cha ông, bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, cổ vũ niềm tin các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục phấn đấu và phát huy tinh thần yêu nước vốn đã là truyền thống của dân tộc Việt.

Cuốn sách “Tướng Nguyễn Hữu Vị - Cuộc đời và sự nghiệp” được Nhà xuất bản Trẻ xuất bản năm 2015, dày 424 trang. Nội dung quyển sách gồm 3 phần: Tự luận đời binh nghiệp và vượt qua lao tù của Tướng Nguyễn Hữu Vị; sự nghiệp cầm binh - gồm nhiều bài viết của nhà báo, nhà văn tác nghiệp thể loại báo chí và nhiều nhà văn tác nghiệp thể loại văn học viết về tài năng, đức độ và chiến công của Tướng Nguyễn Hữu Vị; sự nghiệp cầm bút - giới thiệu nhiều bài viết của Tướng Nguyễn Hữu Vị được đăng trên các báo, tạp chí của Trung ương và địa phương.


Ngoài ra, cuốn sách còn dành 28 trang hình ảnh chọn lọc về Tướng Nguyễn Hữu Vị trong chiến tranh, sau ngày hòa bình, đối thoại sau cuộc chiến, truyền dẫn kinh nghiệm chiến tranh nhân dân và trong sinh hoạt đời thường. Tập sách gồm có hồi ký, hồi ức của chính Tướng Vị, những tác phẩm ngắn viết về ông và cuộc đời chiến đấu và hoạt động cách mạng của ông từ lúc trai trẻ đến khi nghỉ hưu.

Cuộc đời và sự nghiệp của anh hùng Nguyễn Hữu Vị trải dài suốt hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ biên giới và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Ông trải nghiệm trên trận mạc ở những cương vị từ cán bộ quân sự xã đến chỉ huy chủ lực cấp sư đoàn. Tài năng quân sự của ông đã góp công cho bề dày truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Bến Tre và truyền thống quân chủ lực của Quân khu 8. Ông chỉ huy chiến đấu gan dạ, mưu trí, dũng cảm… thể hiện chuẩn chất của người anh hùng - một vị tướng chiến trường tài năng, đức độ và có uy tín.

T.Thảo (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN