Những chuyển biến rõ nét

20/02/2017 - 07:24

Đường nông thôn xã Quới Điền được người dân chăm sóc, làm đẹp.

Thực hiện phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy theo dõi, hỗ trợ ấp (giai đoạn 2016 - 2020). 

Qua gần một năm thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá tình hình phân công cán bộ huyện theo dõi, hỗ trợ ấp đã tạo nhiều chuyển biến tích cực bước đầu.

Kịp thời hỗ trợ địa phương

Hầu hết các đồng chí được phân công đều chủ động sắp xếp thời gian, định kỳ xuống các ấp nắm tình hình việc triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp nhiều ý kiến giúp chi bộ tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là những công việc đột xuất, cấp bách theo yêu cầu của Huyện ủy, UBND và các cơ quan ngành huyện. Nhiều đồng chí qua theo dõi, hỗ trợ đã sớm nắm tình hình thực tiễn ở địa bàn được phân công, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất, kiến nghị đến các ngành, các cấp tham gia giải quyết và xây dựng báo cáo gởi về trên theo quy định. Đồng thời, thông qua mối quan hệ với các đồng chí cấp ủy viên phụ trách ấp để đề xuất với cấp ủy xã giải quyết những tồn tại, yếu kém thuộc thẩm quyền, trách nhiệm ở cơ sở.

Việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ở các ấp thường xuyên được quan tâm. Theo bà Phạm Thị Nhiên - Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, qua theo dõi, bám sát hoạt động ấp, từng lúc các đồng chí phụ trách có những đóng góp ý kiến hết sức nhẹ nhàng và hỗ trợ cơ sở có những chuyển đổi để dần đi vào nền nếp. Đến nay, hầu hết các ấp đều triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của cấp trên, một số chủ trương lớn đã được các ấp quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Với sự tham gia của cán bộ ngành huyện, chất lượng sinh hoạt của nhiều chi bộ tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trình tự, nội dung sinh hoạt được thực hiện theo Hướng dẫn số 09, ngày 5-4-2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trước kỳ sinh hoạt, các chi ủy đều họp đánh giá tình hình và quyết định nội dung cuộc họp. Hầu hết chi bộ đều tổ chức sinh hoạt đúng thời gian quy định, số lượng đảng viên tham dự đông, nội dung được chuẩn bị chu đáo, khá toàn diện và có trọng tâm. Ở nhiều chi bộ, vai trò của đồng chí chủ trì được thể hiện khá rõ; có gợi ý những vấn đề trọng tâm trước khi thảo luận; phát huy dân chủ, tạo không khí đoàn kết, cởi mở, để đảng viên đóng góp, thể hiện chính kiến thẳng thắn, chân tình. Cuối buổi sinh hoạt, đồng chí chủ trì có kết luận, ra nghị quyết và phân công nhiệm vụ cho đảng viên.

Cùng nói về kết quả trên, bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, cán bộ phụ trách ấp An Định, xã An Nhơn cho biết, từ khi được phân công theo dõi, hỗ trợ ấp đến nay, chi bộ sinh hoạt đều đặn, số lượng đảng viên họp đảm bảo. Hàng tháng, chi bộ hoạt động bám vào nội dung, có sự phân công chỉ đạo từng đảng viên. Theo đó, đảng viên nắm sát và báo cáo tình hình hoạt động các tổ nhân dân tự quản, đặc biệt là tình hình xây dựng nông thôn mới ở mỗi tổ về mặt làm được, chưa được và đề xuất cho tháng kế tiếp.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết, thời gian tới, trong sinh hoạt chi bộ, đi sâu đánh giá về tư tưởng đảng viên, thực hiện phân công nhiệm vụ, nêu rõ vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên. Trong xây dựng nông thôn mới, cần xây dựng kế hoạch cho ấp, nội dung cụ thể. Từng đoàn thể, tổ nhân dân tự quản cần làm gì theo chỉ tiêu được giao. Những kỳ sinh hoạt chi bộ tháng sau phải soi rọi lại kết quả công việc của tháng trước đó để thấy rõ mặt được, chưa được. Qua đó, cán bộ phụ trách tiếp tục hỗ trợ ấp tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt chương trình đề ra. Chi bộ ấp An Định là chi bộ tiêu biểu nhiều năm liền. Đây cũng là chi bộ đã vận dụng tốt những bài học kinh nghiệm nêu trên trong thời gian qua.

“Đặc biệt, đồng chí bí thư chi bộ cần điều hành bài bản, nhiệt tình, có bản lĩnh, quyết đoán trong cuộc họp. Việc phê bình, đóng góp xây dựng chi bộ trên tinh thần thẳng thắn, có trọng tâm. Trong ban chi ủy có sự đoàn kết, gần gũi, quan tâm hỗ trợ lẫn nhau…” - bà Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ thêm.

Những nội dung trọng tâm

Năm 2017 được xác định là năm hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các đầu việc theo kế hoạch. Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đồng chí được phân công theo dõi, hỗ trợ ấp và đảng ủy các xã, thị trấn quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Đối với các đồng chí được phân công theo dõi, hỗ trợ ấp cần duy trì ít nhất mỗi tháng 1 lần đến địa bàn được phân công theo dõi, hỗ trợ để nắm tình hình việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Đại hội XI Đảng bộ huyện. Quan tâm theo dõi, hỗ trợ ấp thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đồng khởi mới”; chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; xây dựng nông thôn mới; trữ nước mưa, nước ngọt; phòng, chống tác hại hạn mặn, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác xuất khẩu lao động, giảm nghèo; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên; tăng cường trao đổi, phối hợp với ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực đảng ủy xã, thị trấn, giúp địa phương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Đối với đảng ủy các xã, thị trấn, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, phát huy vai trò của các đồng chí cấp ủy viên phụ trách chi bộ. Kịp thời thông tin tình hình thời sự, chủ trương, chính sách mới đến các chi bộ trực thuộc; thường xuyên nắm tình hình, giúp đỡ, hướng dẫn chi bộ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; giữ mối liên hệ thường xuyên và tranh thủ sự hỗ trợ của các đồng chí được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công theo dõi, hỗ trợ ấp. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém; tập trung nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của chi ủy và đầu tư gợi ý thảo luận của đồng chí chủ trì; nâng cao chất lượng thảo luận, khắc phục có hiệu quả những biểu hiện e dè, nể nang, ngại phát biểu, thiếu tinh thần trách nhiệm trong đóng góp xây dựng nội bộ.

Bài, ảnh: Văn Chuyện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN