Những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012

18/04/2012 - 08:01

Việc ôn tập và chuẩn bị cho mùa thi tốt nghiệp THPT đã được các trường trong toàn tỉnh chuẩn bị khá chu đáo. Tuy nhiên, theo ông Đào Duy Đoan Hùng - Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 10/2012/TT-BGDĐT về ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT, theo Thông tư này thì thi tốt nghiệp THPT năm nay có nhiều điểm mới. Đó là:

Thứ nhất, bỏ thi cụm (một hội đồng thi nhiều trường), không cần thành lập một hội đồng coi thi có nhiều trường thi chung, có thể tổ chức các hội đồng coi thi mỏng hơn tránh để học sinh di chuyển nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của các em trong khi thi.

Thứ hai, bỏ chấm chéo bài thi giữa các địa phương, năm nay bài thi của địa phương nào, địa phương đó tự chấm. Tuy nhiên, giám khảo phải chấm chéo bài thi của học sinh, không để giáo viên chấm bài của học trò mình trực tiếp giảng dạy.

Thứ ba, có những quy định mới về chấm phúc khảo bài thi. So với những năm trước thì việc chấm phúc khảo bài thi của học sinh năm nay thoáng hơn nhiều. Không cần điều kiện, chỉ cần chưa tốt nghiệp thì các em có quyền đề nghị chấm phúc khảo bài thi của mình.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN