Những điểm mới trong xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017

12/10/2016 - 06:21

Cùng với những điểm mới trong phương án thi THPT quốc gia năm 2017, việc xét tuyển đại học, cao đẳng năm học này cũng có nhiều điểm cần lưu ý.

Theo TS Nguyễn Văn Huấn - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, việc xét tuyển năm nay dựa vào kết quả các bài thi THPT quốc gia: các trường công bố công khai tổ hợp các bài thi, môn thi của kỳ thi THPT quốc gia được sử dụng để xét tuyển vào các ngành của trường trước khi thí sinh đăng ký dự thi. Các trường công bố công khai chỉ tiêu dành cho các tổ hợp xét tuyển khác nhau; trong đó, dành ít nhất 25% chỉ tiêu để xét tuyển theo các khối thi truyền thống (A, A1, B, C, D). Sau khi có kết quả thi, thí sinh được phép đăng ký nhiều nguyện vọng xét tuyển vào ngành/trường đại học, cao đẳng và được sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên.

Khi tổ chức sơ tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi đánh giá năng lực chuyên biệt của thí sinh: nếu sử dụng kết quả thi THPT quốc gia hoặc kết quả học tập ở cấp THPT để sơ tuyển, các trường có thể tổ chức thi năng khiếu, thi đánh giá năng lực chuyên biệt của thí sinh (nếu thấy cần thiết) với các hình thức phù hợp.

Nếu xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT: các trường thông báo cụ thể điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (lớp 12 hoặc cả 3 năm THPT). Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo yêu cầu của trường được quy định trong đề án tự chủ tuyển sinh đã được công bố công khai.

Nếu phối hợp nhiều phương thức tuyển sinh: các trường có thể chọn một hoặc kết hợp nhiều phương thức tuyển sinh nêu trên và quy định rõ trong đề án tự chủ tuyển sinh; đồng thời, công bố công khai chỉ tiêu xét tuyển đối với mỗi phương thức tuyển sinh.

P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN