Những khởi sắc ở cơ sở

14/07/2009 - 08:48

Ngày 9-7-2009, đoàn công tác của Tỉnh ủy do ông Huỳnh Nam Bình- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến xã Tân Thiềng (Chợ Lách) kiểm tra tình hình triển khai, quán triệt Nghị quyết (NQ) 04-NQ/TU ngày 12-4-2006 của Tỉnh ủy về phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2006-2010”.

Tân Thiềng được chọn làm điểm xây dựng xã văn hóa đầu tiên của huyện, tháng 7-2005 được công nhận xã văn hóa. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, kinh tế, văn hóa từng bước phát triển, an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được giữ vững, dân chủ ngày càng được phát huy, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa cho nhân dân. Danh hiệu văn hóa ở địa phương từ khi được công nhận đến nay được giữ vững, chất lượng gia đình văn hóa được nâng lên, các thiết chế văn hóa cơ quan, nơi công cộng và hộ gia đình được tu chỉnh, hoàn thiện, các phong trào ngày càng phát triển rộng khắp. Đến cuối năm 2008, Tân Thiềng có 2.985/3.017 hộ gia đình văn hóa, 150/155 tổ nhân dân tự quản được đánh giá mạnh, 43 nhóm sinh hoạt sở thích hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Ông Huỳnh Nam Bình đã ghi nhận và đánh giá cao thành tích mà địa phương đạt được, và lưu ý trong thời gian tới, xã cần tập trung giữ vững và nâng chất xã văn hóa, kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong Đảng, nhân dân, tránh tư tưởng tự thỏa mãn về thành tích đạt được, cần nâng chất nội dung sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, tổ chức biểu dương các gương điển hình trong việc tham gia xây dựng đời sống văn hóa.

Ngày 10-7-2009, đoàn công tác Tỉnh ủy cũng đã đến Công ty may Việt Hồng (phường 8 - Thị xã) kiểm tra việc thực hiện NQ 04.

Đến nay, số lượng công nhân trẻ có hơn 1.200 người, Ban Giám đốc công ty luôn xác định xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển kinh tế, đã xây dựng các tiêu chuẩn, quy chế, chính sách, tất cả hoạt động của công ty đều được công khai, đảm bảo tiêu chuẩn 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) và công nghệ LEAN (dòng chảy 1 sản phẩm), công nhân có thu nhập ổn định, an toàn vệ sinh thực phẩm, quan tâm nâng cao tay nghề, tổ chức sinh hoạt tối thứ bảy, chủ nhật, hàng năm tổ chức du lịch, khen thưởng cho công nhân…

Ông Bùi Văn Chương - Phó Giám đốc Sở VH, TT&TT) thay mặt đoàn kiểm tra ghi nhận sự đoàn kết, gắn bó giữa Ban giám đốc và Đảng ủy công ty, Công ty quan tâm đến đời sống người lao động, thực hiện nghiêm, đúng luật, đảm bảo an toàn cho người lao động, thực hiện công khai dân chủ. Tuy nhiên, công ty cần củng cố lại ban vận động xây dựng nếp sống văn hóa của cơ quan, tăng cường công tác giáo dục kỷ luật lao động cho công nhân, quan tâm hơn nữa đời sống văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; kịp thời biểu dương các gương điển hình, giới thiệu phát triển Đảng cho người phấn đấu tốt.

Bích Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN