Những khởi sắc ở nông thôn

18/08/2009 - 09:24
Ông Ngô Văn Tán - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân tham gia thực hiện Nghị quyết liên tịch. Ảnh: T.Q

Ông Lê Văn Quyền-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, 5 năm qua đơn vị liên tịch cùng Sở NN&PTNT triển khai thực hiện phong trào thi đua phục vụ CNH-HĐH  nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả. Nông nghiệp phát triển nhanh và khá toàn diện theo qui hoạch, hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Giai đoạn 2003-2008, giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp tăng trưởng bình quân 7%/năm. Giá trị sản xuất/ha đất canh tác từ 31 triệu đồng đã tăng lên 59 triệu đồng. Tỷ trọng nông nghiệp từ 69% giảm còn 62,45%, thủy sản từ 30% tăng lên 37,2%.

5 năm qua với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng giao thông nông thôn, xây mới 1.536 cây cầu bê-tông cốt thép, 129 cầu thép, xây dựng và bê-tông hóa 1.975 km đường nông thôn, 198 công trình cống rãnh thoát nước. Tổng kinh phí 765,578 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 171,972 tỷ đồng và 1.208.201 ngày công lao động. Đáng lưu ý là Hội KHKT và cầu đường tỉnh đã vận động các cá nhân, cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước trên 46 tỷ đồng và nhân dân đối ứng trên 12 tỷ đồng  và hàng trăm ngày công lao động xây dựng 700 cây cầu và 75 km đường bê-tông. Công đoàn viên trong ngành giao thông – vận tải là cán bộ kỹ thuật đã góp sức lập dự án công trình, không thu phí khảo sát thiết kế.

Lĩnh vực y tế, hơn 85 tỷ đồng từ nguồn vốn dự án ngành, trái phiếu Chính phủ, UNFPA và Bộ Y tế đã hoàn chỉnh các hạng mục theo mục tiêu dự án và hoàn tất thủ tục quyết toán sớm nhất. Đến nay, 100% trạm y tế xã có bác sĩ, y sĩ sản nhi hoặc nữ hộ sinh trung học. Cuối năm 2008, 73,75% số xã  có cán bộ làm công tác y học cổ truyền. 82,5% xã có cán bộ dược tá trở lên. Ngành y tế còn thành lập 15 phân trạm, chủ yếu ở các cồn và ấp vùng sâu.

Hội Nông dân đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Có 202.819 lượt nông dân đăng ký xét đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hội phối hợp các ngành hữu quan mở 8.482 lớp  tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho 350.653 hội viên hội nông dân; tổ chức 10.427 cuộc sinh hoạt câu lạc bộ và 322 cuộc hội thảo giới thiệu mô hình, các tiến bộ khoa học công nghệ mới, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất. Hội đã khơi dậy phong trào đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong nội bộ nông dân, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 2-3%. Nông dân đóng góp trên 10 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động cho phong trào xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Các cấp hội  vận động xây dựng 424 nhà tình thương, trị giá 2,968 tỷ đồng.

Từ năm 2003-2008, vốn tín dụng ngân hàng cho vay 28.962 tỷ đồng đầu tư trực tiếp sản xuất nông nghiệp, phát triển ngành nghề ở nông thôn và doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể mà hoạt động  và dịch vụ gắn liền nông nghiệp nông thôn. 30 làng nghề tập trung các lĩnh vực, giải quyết việc làm trên 16.000 lao động.

Qua 5 năm thực hiện, hai đơn vị liên tịch vẫn còn một số hạn chế như: Ban chỉ đạo chưa họp thường xuyên để đánh giá mặt được và chưa được trong thực hiện. Sự phối hợp các đơn vị chưa chặt chẽ, tính chủ động chưa cao; các điển hình chưa kịp thời nhân rộng; nguồn kinh phí chưa đáp ứng hoạt động của ban chỉ đạo...

Mai Thy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN