Những lưu ý trong tổ chức bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ IX (2023 - 2028)

05/02/2023 - 19:51

BDK - Tại hội nghị triển khai công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ IX (2023 - 2028), Trưởng phòng Nội vụ huyện Huỳnh Văn Sáu lưu ý: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ra quyết định, công bố ngày bầu cử trưởng ấp, khu phố trước ngày 13-2-2023.

Mỗi khu vực bỏ phiếu thành lập 1 tổ bầu cử có từ 5 - 7 người.

Mỗi khu vực bỏ phiếu thành lập 1 tổ bầu cử có từ 5 - 7 người.

Hiệp thương các bước giới thiệu nhân sự ứng cử gồm: Bước 1: Dự kiến người ứng cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ IX (2023 - 2028) từ ngày 1-2 đến 5-2-2023; Bước 2: Tổ chức hội nghị cử tri để thảo luận tiêu chuẩn và danh sách những người ứng cử từ ngày 10-2 đến 12-2-2023; Bước 3: Tổ chức hội nghị Ban Công tác Mặt trận (MT) để ấn định danh sách chính thức những người ứng cử từ ngày 16-2 đến 18-2-2023. Sau khi ấn định danh sách chính thức những người ứng cử trưởng ấp, khu phố, UBND các xã, thị trấn phải tổ chức thông báo rộng rãi và chuyển Tổ bầu cử niêm yết công khai đồng loạt vào ngày 26-2-2023.

Mỗi ấp, khu phố thành lập 1 khu vực bỏ phiếu (KVBP). Đối với những ấp, khu phố có trên 500 hộ hoặc địa bàn rộng, khó khăn về giao thông, thì thành lập 2 KVBP. Việc thành lập KVBP do UBND cấp xã trao đổi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp. Sau đó, ban hành quyết định thành lập KVBP (chậm nhất là ngày 23-2-2023).

Mỗi KVBP thành lập 1 tổ bầu cử có từ 5 - 7 người gồm: Đại diện Ban Công tác MT, các đoàn thể chính trị - xã hội và tổ nhân dân tự quản. Việc thành lập tổ bầu cử do UBND cấp xã trao đổi, thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp. Sau đó ban hành quyết định thành lập (chậm nhất là ngày 23-2-2023).

 Tổ bầu cử có tổ trưởng (thành viên Ban Công tác MT ấp, khu phố), tổ phó, thư ký và các ủy viên. Sau khi công bố ngày bầu cử, UBND cấp xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, cổ động, động viên đại diện hộ đi bầu. Người đi bầu phải được thông báo về địa điểm bỏ phiếu, danh sách người ứng cử, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử…

Việc bố trí, trang trí phòng bỏ phiếu tại các KVBP thực hiện xong trước 16 giờ ngày 4-3-2023.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN