Những thông tin cần biết về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

02/08/2018 - 19:28

BDK - Hiện nay, vấn đề xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

XHTDTE là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em và sử dụng trẻ em vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức. Thủ phạm XHTDTE thuộc đủ thành phần, lứa tuổi, có thể là người xa lạ, người có mối quan hệ thân thiết và người thân trong gia đình trẻ.

Khi có những vấn đề về XHTDTE cần trợ giúp hãy liên hệ đường dây nóng bảo vệ trẻ em: Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, điện thoại 0275.3.825.336, Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Bến Tre, điện thoại 0275.6.250.999.

TTCCDVCTXH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN