Nỗ lực cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho doanh nghiệp

23/09/2016 - 07:01

Theo ông Bùi Văn Hiệp - Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN), thời gian qua, Ban Quản lý đã tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp (DN) đối với sự phục vụ của đơn vị. Kết quả khảo sát được đánh giá tốt.

 

Ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016, đồng thời tổ chức thực hiện các mục tiêu đã đề ra và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Về cải cách thể chế, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban; các văn bản hành chính về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, đánh giá tác động môi trường.

Về thủ tục, đơn vị rà soát chủ yếu trên hai lĩnh vực: đầu tư và lao động; cập nhật, công khai thủ tục hành chính (TTHC) một cách thường xuyên, rõ ràng tại bảng công khai TTHC của đơn vị và trên trang web www.bqlkcnbentre.gov.vn. Đến nay, đơn vị chưa nhận bất cứ phản ánh, kiến nghị hoặc bức xúc của DN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Kết quả, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã giải quyết 135/136 hồ sơ trên 4 lĩnh vực về đầu tư, xây dựng, lao động và môi trường, còn lại 1 hồ sơ chưa đến hạn và đang được tiếp tục giải quyết. Công tác cải cách tài chính công được thực hiện trên 4 nguyên tắc cơ bản: nguyên tắc hiệu quả, thống nhất, tập trung dân chủ, công khai minh bạch.

Ông Huỳnh Văn Toàn - Chánh Văn phòng Ban quản lý các KCN tỉnh cho biết thêm, hệ thống văn bản pháp luật ban hành còn chậm và bất cập, gây khó khăn cho công tác cải cách hành chính của đơn vị. Cụ thể, về công tác đầu tư, Ban Quản lý là cơ quan được giao quyền kêu gọi và cấp phép đầu tư vào các KCN. Tuy nhiên, công tác thuê đất lại là Sở Tài nguyên và Môi trường, công tác định giá cho thuê lại là Cục Thuế tỉnh. Thời gian giải quyết bộ thủ tục là theo quy định. Đây là lý do vì sao đơn vị không thể chủ động thời gian giải quyết, ảnh hưởng chung đến tiến trình giải quyết thủ tục cho DN. Về quản lý lao động, xây dựng, môi trường, đơn vị có chức năng quản lý, theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở nhưng lại không có chức năng xử phạt, chế tài… Vì vậy, đơn vị gặp khó trong công tác xử lý sai phạm của các DN trong việc thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành.

Đơn vị kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về KCN, khu chế xuất, khu kinh tế theo hướng tạo điều kiện tốt nhất đối với công tác quản lý và giải quyết các TTHC liên quan đến DN. Về phía tỉnh, đơn vị kiến nghị điều chỉnh Quyết định số 04 của UBND tỉnh về chính sách ưu đãi đầu tư cho DN thứ cấp vì quyết định này hiện nay không còn phù hợp.

 

C.Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN