Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số

18/12/2009 - 12:40

Ngày Dân số Việt Nam (26-12) năm nay có chủ đề: “Tăng cường cam kết, nhanh chóng ổn định mức sinh”. Đây cũng chính là một trong những vấn đề ưu tiên trong chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010 và chiến lược dân số giai đoạn 2007-2010 và tầm nhìn năm 2020 của tỉnh nhằm từng bước nâng cao chất lượng dân số.

Mục tiêu chiến lược dân số tại Bến Tre là kiên trì thực hiện chủ trương mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 hoặc 2 con, tiến tới ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý, từng bước nâng cao chất lượng dân số tỉnh nhà, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH, phát triển KT-XH. Chất lượng dân số là sự phản ánh các đặc trưng về thể chất, trí tuệ và tinh thần của toàn bộ dân số. Nâng cao chất lượng dân số phụ thuộc  vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội được thể hiện qua việc thực hiện các mục tiêu của chính sách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; lao động việc làm; giáo dục-đào tạo; khoa học-kỹ thuật và các nội dung phát triển KT-XH nói chung.
Qua số liệu tổng điều tra dân số (1-4-2009), có thể nhận thấy một số đặc điểm dân số Bến Tre hiện nay. Về qui mô dân số có giảm: Năm 1999 là 1.289.959 người, năm 2009 là 1.254.589 người. Như vậy, trong 10 năm qua dân số Bến Tre giảm trung bình hàng năm là 0,3%. Dân số giảm có hai nguyên nhân: Thứ nhất, do thực hiện tốt chương trình DS-KHHGĐ, thứ hai là do di dân. Thực tế 10 năm qua, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên giảm dần hàng năm, từ 1,59% xuống (1999) còn 0,68%  (2008). Tổng số con bình quân của một phụ nữ trong suốt cuộc đời sinh đẻ của họ cũng đã giảm từ 2,4 con còn 1,16 con và Bến Tre cũng là một trong những tỉnh của cả nước đạt mức sinh thay thế. Đây là yếu tố cơ bản trong quá trình tiến đến ổn định quy mô dân số một cách bền vững; tác động trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống và chất lượng dân số.
Kết quả thực hiện mục tiêu giảm sinh: Số trẻ được sinh ra năm 2009 là 14.402 trẻ, giảm 0,98% so với cùng kỳ, đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2009. Trong đó, trẻ là con thứ 3+ là 582 trẻ, giảm 5,52% so cùng kỳ, bằng chỉ tiêu kế hoạch năm. Giảm tỷ suất sinh 0,1%o và giảm tỷ lệ sinh con thứ ba 0,2%. Tổng số người mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là 77.480 người, tăng 3,55% so cùng kỳ, đạt 100,09% kế hoạch năm, trong đó, biện pháp tránh thai lâm sàng được thực hiện là 27.030 người, tăng 15,84% so cùng kỳ, đạt 95,48% kế hoạch năm.
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số, trong năm 2009, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh chủ động phối hợp với Tỉnh Đoàn thống nhất nội dung đề án “Nâng cao nhận thức về CSSKSS/KHHGĐ cho vị thành niên – thanh niên”; với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thống nhất nội dung đề án “Nâng cao chỉ số BMI của trẻ thông qua chương trình phối hợp đồng bộ từ dinh dưỡng, luyện tập đến vui chơi, giải trí” trong chiến lược dân số Bến Tre giai đoạn 2007 – 2010, tầm nhìn đến năm 2020. Đồng thời, giám sát hoạt động của các CLB “Kiểm tra sức khỏe và tư vấn tiền hôn nhân” và triển khai kế hoạch mở rộng địa bàn dự án năm 2009. Đây có thể khẳng định là những nỗ lực của ngành nhằm nâng cao chất lượng dân số và chất lượng cuộc sống người dân.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN