Nỗ lực xây dựng nông thôn phát triển bền vững

11/10/2021 - 06:12

BDK - Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM) và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 58 xã đạt 19 tiêu chí (TC), 39 xã đạt từ 15 - 18 TC, 45 xã đạt từ 10 - 14 TC và không có xã đạt dưới 10 TC. Trung bình đạt 16,04 TC/xã. Huyện Chợ Lách đã đạt chuẩn huyện NTM và TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Xã Phú Nhuận (TP. Bến Tre), Quới Sơn (Châu Thành), Định Thủy (Mỏ Cày Nam) đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đường nông thôn mới xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách. (Ảnh tư liệu)

Đường nông thôn mới xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách. (Ảnh tư liệu)

Những kết quả nổi bật

Để hoàn thiện nông thôn Bến Tre, thời gian qua, các cấp ngành, địa phương và người dân đã có nhiều nỗ lực xây dựng NTM. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư ngày càng đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong năm 2021, tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn được 111km, trong đó xây mới 14,96km đường nhựa, 81,18km đường bê-tông; nâng cấp, cải tạo 15,18km. Tỉnh đang triển khai 81 công trình thực hiện theo Đề án số 3333 của UBND tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn, đã hoàn thành bê-tông mặt đường 76 công trình.

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, đến nay toàn tỉnh còn 14.321 hộ nghèo, chiếm 3,58% và 15.423 hộ cận nghèo, chiếm 3,88%. Trong 9 tháng năm 2021, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các giải pháp giảm nghèo nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo, người dân đang sinh sống tại các xã bãi ngang ven biển năm 2021. Toàn tỉnh đã hỗ trợ mua 100% mệnh giá thẻ BHYT cho 31.462 người nghèo và 221.896 người dân tại các xã bãi ngang ven biển. Hỗ trợ 70% mệnh giá thẻ BHYT cho 27.490 người cận nghèo với tổng kinh phí khoảng 218,56 tỷ đồng. Triển khai xây dựng 100 căn nhà tình thương do Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương tài trợ. Hỗ trợ tiền điện cho 10.481 hộ nghèo và 1.460 hộ chính sách xã hội, tổng kinh phí 3.725,59 triệu đồng. Tổ chức tiếp nhận và phân bổ hỗ trợ đột xuất 2.408 tấn gạo cho 160.551 người bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngân hàng Chính sách xã hội đã hỗ trợ 20.857 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo để phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế, nước sạch và vệ sinh môi trường.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho 1.743 lượt hộ nghèo; 2.641 lượt hộ cận nghèo; 2.422 lượt hộ mới thoát nghèo và 2.177 lượt hộ vay sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh nguồn vốn vay để phục vụ sản xuất, kinh doanh, thực hiện các ngành nghề dịch vụ, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân cho 9.488 hộ vay chương trình nước sạch - vệ sinh môi trường, 200 lượt hộ vay chương trình học sinh, sinh viên, 2.168 lượt hộ vay Quỹ quốc gia về việc làm, 18 lượt hộ vay xuất khẩu lao động, tổng kinh phí 668 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các xã xây dựng NTM năm 2021 là 42 triệu đồng.

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh cho rằng, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng ta trong suốt thời gian qua, đến nay, gần 13 năm cả nước thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Sự “dài hơi” của các chương trình, nghị quyết cũng đã minh chứng cho tính hiệu quả, ý nghĩa thực tế của các chương trình, nghị quyết này. Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cả nước tiếp tục coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là thế mạnh, là lợi thế trong tiến trình phát triển và hội nhập. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 - 2025, nhất quán quan điểm xây dựng NTM chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc.

Khảo sát sử dụng nước sạch ở Nhà máy nước An Hiệp, huyện Ba Tri. (Ảnh tư liệu)

Khảo sát sử dụng nước sạch ở Nhà máy nước An Hiệp, huyện Ba Tri. (Ảnh tư liệu)

Thực tế 10 năm qua, trên địa bàn tỉnh, Chương trình MTQG xây dựng NTM đã có sức ảnh hưởng rất lớn và tác động tích cực đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, đẩy mạnh sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh khu vực nông thôn, giúp rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Mặc dù vậy, cũng phải nhìn nhận rằng, tiến độ xây dựng NTM của tỉnh còn chậm, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM vẫn còn thấp hơn của khu vực và cả nước (40,85% số xã).

Với những kỳ vọng của Trung ương, của tỉnh và những khó khăn trước mắt, tỉnh cần phải tập trung nhiều hơn nữa trong việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trong thời gian tới để đạt được các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

 Quan điểm chỉ đạo và mục tiêu tổng quát xây dựng NTM giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 là tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đồng khởi” trong xây dựng NTM. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Chú trọng thực hiện 4 TC: thu nhập, giao thông, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh. Thống nhất quan điểm, nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân: xây dựng NTM làm nền tảng, là nhiệm vụ trọng tâm của cấp cơ sở, là mũi nhọn đột phá trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Mục tiêu tổng quát là xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 đảm bảo mục tiêu “Nông thôn khang trang, xóm ấp văn minh; nông nghiệp bền vững, sản xuất tập trung; nông dân tri thức, đời sống sung túc; quản lý thông minh, dân chủ tiến bộ”. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn tiệm cận với thành thị; tư duy, nhận thức và trình độ người nông dân từng bước nâng lên. Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, thích ứng biến đổi khí hậu; nông nghiệp là nền tảng, động lực phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Kiến tạo môi trường sống xanh, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số hướng đến xây dựng NTM thông minh, địa phương đáng sống. Phát huy giá trị và bản sắc văn hóa con người Bến Tre, gìn giữ tình làng nghĩa xóm gắn bó, mật thiết, tương trợ; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những giải pháp trọng tâm

Chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và toàn xã hội quan tâm, tham gia vào cuộc. Các giải pháp, nhiệm vụ trong thực hiện được triển khai đồng bộ và tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM và thúc đẩy giảm nghèo nhanh, bền vững. Công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, quản lý các chương trình được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Triển khai và thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất như vốn vay ưu đãi, hướng dẫn chuyển giao khoa học, kỹ thuật. Hỗ trợ dạy nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động và các chính sách hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, tiếp cận thông tin, trợ giúp pháp lý, trợ cấp xã hội… để ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập.

Giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư kịp thời khi được Trung ương phân bổ vốn. Ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo. Đồng thời, phân công các sở, ngành, đoàn thể tỉnh phụ trách, theo dõi, hỗ trợ và kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện ở cấp huyện và cấp xã. Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác giảm nghèo tại các huyện, thành phố. Tổ chức tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025.

“Trọng tâm thực hiện mục tiêu xây dựng NTM trong giai đoạn hiện nay là tập trung 6 giải pháp lớn, bao gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng NTM. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Nhà nước, huy động nguồn lực xây dựng NTM. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp và địa phương. Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và môi trường. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh”.

(Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh)

Phương Mai

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN