Nội dung cam kết tu dưỡng rèn luyện của Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy năm 2021

09/04/2021 - 12:33

Thể hiện tinh thần gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương công khai các bản đăng ký nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân biết và giám sát việc thực hiện.

Báo Đồng Khởi xin trân trọng giới thiệu Nội dung cam kết tu dưỡng rèn luyện của Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy năm 2021.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN