Nông dân Bình Đại tích cực học tập và làm theo lời Bác

23/08/2012 - 15:46

Hưởng ứng phong trào “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những năm gần đây, các cấp Hội Nông dân huyện Bình Đại tích cực thi đua lao động sản xuất, cần cù sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thay đổi cơ cấu giống, xây dựng nhiều mô hình sản xuất, đa dạng hóa vật nuôi, cây trồng, tạo ra nhiều lọai sản phẩm hàng hóa có năng suất, chất lượng cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu của người dân.

Theo đó, Hội Nông dân huyện luôn bám sát kế hoạch chỉ đạo của Huyện ủy, xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc vận động sâu rộng đến từng cơ sở Hội, hướng dẫn triển khai chương trình hành động theo chuyên đề từng năm gắn với các phong trào lớn của Hội như: Phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.

Mỗi năm, các cấp Hội phối hợp tổ chức hàng ngàn lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, hội thảo đầu bờ về trồng trọt, chăn nuôi, cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, tạo điều kiện cho nông dân áp dụng kinh nghiệm tiếp thu được vào mô hình sản xuất của từng gia đình. Trong năm 2011, toàn huyện có 10.953 hộ đạt chuẩn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở 4 cấp, với doanh thu mỗi hộ đều đạt trên 50 triệu đồng/ha/năm.

Ngoài ra, các cấp Hội còn đẩy mạnh phong trào nông dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh trật tự như: làm đường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế... Riêng trong 3 tháng đầu năm 2012, các hội viên nông dân trong huyện đã phối hợp sửa chữa nâng cấp và đổ đá dăm đoạn lộ dài 6.968m, với tổng số tiền hơn 87 triệu đồng và 242 ngày công lao động, vận tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, Hội nông dân xã Long Định vận động mạnh thường quân sửa chữa 1 cây cầu trị giá 15 triệu đồng, Hội Nông dân xã Vang Quới Đông vận động 36 nông dân đắp đoạn đê ngăn triều cường dài 1.200m, Hội Nông dân Thị trấn nhận cảm hóa 2 đối tượng vi phạm pháp luật và tham gia hòa giải 56 vụ tranh chấp đất, tài sản, hôn nhân gia đình.

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với 3 phong trào thi đua của Hội gồm: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới và phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh nhằm từng bước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN