Nuôi cấy mô và trồng thử nghiệm cây cúc mâm xôi bằng phương pháp nuôi cấy in vitro

14/12/2016 - 09:52

Cúc mâm xôi trồng tại Khu Ứng dụng công nghệ sinh học Cái Mơn phục vụ thị trường Tết 2017.

Đề tài trên là Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ chủ trì, vừa được tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện. Đề tài cấp cơ sở này được thực hiện từ tháng 11-2015. 

Qua 12 tháng thực hiện, nhóm nghiên cứu đã tìm ra quy trình nhân giống cây hoa cúc mâm xôi So làm vật liệu nhân giống cây hoa cúc S1 bằng phương pháp nuôi cấy in vitro. Số lượng cây ra ngôi bầu đất từ đề tài trên 400 cây, tỷ lệ cây ra ngôi sống đạt trên 95%, vượt so với mục tiêu đề ra ban đầu là 300 cây. Quy trình nhân giống cây cúc mâm xôi gồm: chọn lọc cây mẹ, khử mẫu vô trùng, tái sinh cụm chồi, nhân nhanh cụm chồi, tái sinh cây, cây bầu đất.

Nhóm nghiên cứu cho rằng, việc nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy in vitro có nhiều ưu điểm hơn so với nhân giống bằng phương pháp truyền thống: kích cỡ cây đồng đều, sức đề kháng cao, sâu bệnh giảm đáng kể, nông dân có thể chủ động được lịch thời vụ…

Tin, ảnh: Kim Tuyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN