Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản theo hướng bền vững

19/12/2008 - 08:49
Thu hoạch tôm ở An Đức (Ba Tri).

Năm 2008, huyện Ba Tri đã tập trung củng cố lại nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản theo hướng an toàn, bền vững. Toàn huyện đến cuối năm có tổng diện tích nuôi gần 5.000 ha, đạt 103,66%, tăng 4,3% so cùng kỳ.

Trong đó,  diện tích nuôi nước mặn, lợ 4.393 ha. Tôm sú 3.413 ha, có 1.100 ha nuôi tôm thâm canh (76 ha nuôi tôm chân trắng ở các xã: Bảo Thuận, Bảo Thạnh, Tân Xuân. Diện tích nuôi nghêu, sò cũng phát triển ổn định với 980 ha. Sản lượng nuôi 13.300 tấn, đạt 100% kế hoạch. Theo dự kiến, năng suất năm nay đạt yêu cầu, bình quân 7 tấn/ha mặt nước. Tuy vậy, do giá tôm nguyên liệu thấp, giá thức ăn, thuốc tăng cao nên người nuôi không có lời. Riêng trong khai thác, đoàn tàu tăng 139 chiếc, trong đó có 560 tàu đánh bắt xa bờ. Tổng sản lượng khai thác 39.000 tấn, đạt 104,14% kế hoạch.

Từ kết quả đó, năm 2009 huyện tập trung xây dựng hệ thống thủy lợi có hiệu quả hơn cho nuôi trồng, nhất là bảo đảm nuôi an toàn, hạn chế ô nhiễm môi trường. Nuôi phải có ao lắng lọc đúng theo qui định. Tăng cường, củng cố các ban quản lý vùng nuôi, các tổ hợp tác phải có nội qui chung về xử lý nước thải trong phạm vi nuôi và toàn khu vực. Tiếp tục đa dạng hóa đối tượng nuôi ở các vùng sinh thái theo hình thức nuôi xen, nuôi kết hợp. Hoàn chỉnh qui trình nuôi mới, đối tượng mới để thay thế các vùng nuôi không còn phù hợp. Có chính sách hỗ trợ vốn cho người nuôi chuyển đổi từ đánh bắt gần bờ sang xa bờ nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản lâu dài. Tổ chức phân vùng và bố trí thời gian thích hợp, vận động người dân có ý thức hơn trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; có biện pháp cứng rắn hơn trong xử lý các vụ vi phạm.

Bài, ảnh: HH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN