Ở một Đảng bộ nhiều năm liền trong sạch, vững mạnh

03/05/2010 - 10:33
Ông Nguyễn Văn Đằng (ấp Phú Khương) thu hoạch ca-cao.

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Túc (Châu Thành), thành công nhất trong nhiệm kỳ qua là công tác phát triển đảng viên đã đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cùng với việc tăng về số lượng, chất lượng đảng viên mới cũng được Đảng ủy xã đặc biệt chú trọng, coi đây là tiêu chuẩn để xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Song song đó, Đảng bộ xã chú trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển  kinh tế, văn hóa-xã hội…, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ qua nhấn mạnh: Phải quan tâm, chú trọng phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng. Từ đó, Đảng ủy xã đã thường xuyên chỉ đạo 13 chi bộ trực thuộc nâng cao chất lượng công tác này, coi việc phát triển đảng viên là một chỉ tiêu để đánh giá tổ chức cơ sở Đảng hàng năm. Quán triệt tinh thần ấy, các chi bộ trực thuộc của xã Phú Túc hàng năm đều có kế hoạch bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới gắn với việc nâng cao trình độ, năng lực của đảng viên. Để kết nạp được những đảng viên đủ tiêu chuẩn, các chi bộ đã làm tốt công tác tạo nguồn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Hàng năm, các chi bộ đều rà soát nguồn, xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Đồng thời, các chi bộ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trang bị về nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, định hướng cho quần chúng động cơ phấn đấu vào Đảng. Đảng ủy xã còn chỉ đạo các đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên xã, phát huy hiệu quả hoạt động, phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua để lựa chọn, bổ sung nguồn cho công tác phát triển đảng viên… Chính vì thế, công tác phát triển đảng viên của toàn Đảng bộ xã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Nhiệm kỳ qua, có 65 đảng viên mới được kết nạp, đạt 108% so với nghị quyết; trong số đảng viên được kết nạp mới, đoàn viên thanh niên chiếm khoảng 60%.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc Võ Văn Bân cho biết: Đảng ủy xã luôn xem trọng công tác phát triển đảng viên mới, vì chúng tôi cho rằng, con người là yếu tố quyết định trong xây dựng Đảng. Chúng tôi tập trung vào công tác tạo nguồn và giao chỉ tiêu cho cấp ủy một cách hợp lý, khoa học, nên Đảng bộ xã luôn thực hiện vượt kế hoạch đề ra. Phần lớn đảng viên mới được kết nạp trong những năm qua đều bảo đảm về phẩm chất chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn và hiện đang phát huy vai trò của mình trong các tổ chức cơ sở Đảng. Hiện, 100% ấp, tổ nhân dân tự quản và các trường học đều có đảng viên. Đặc biệt, hầu hết các chi bộ trực thuộc đều có Đảng ủy viên được phân công phụ trách, giám sát.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã đã thực hiện và đạt nhiều kết quả khả quan trên lĩnh vực kinh tế, như: mô hình trồng xen, nuôi xen phát triển mạnh; tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ được phát triển đúng hướng… Đảng ủy tập trung lãnh đạo đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trên địa bàn đạt 10,1%, thu nhập bình quân đầu người từ 6,5 triệu đồng/năm (năm 2006) lên 12,5 triệu đồng/năm (năm 2010). Có được kết quả trên, Đảng bộ xã Phú Túc luôn xác định nông nghiệp và chăn nuôi là mũi nhọn của địa phương. Mô hình trồng ca cao xen trong vườn dừa đang được bà con chú trọng và phát triển. Hiện, xã có diện tích trồng dừa trên 300ha, đạt sản lượng 500 ngàn trái/năm; diện tích cây ca cao (trồng xen) trên 220ha, đạt sản lượng 500 tấn/năm. Về nuôi trồng thủy sản, tập trung chủ yếu ở cồn Tân Mỹ với diện tích 90ha ao nuôi cá da trơn (tăng 40ha so với nghị quyết đề ra), sản lượng hàng năm đạt gần 48 ngàn tấn, ước tính khoảng trên 700 tỷ đồng.

Chuyển đổi cây trồng vật nuôi đúng hướng, nâng cao thu nhập cho người dân là nhờ sự linh hoạt, định hướng tốt của Đảng ủy xã. Ông Nguyễn Văn Đằng (ấp Phú Khương) có 1,3 ngàn gốc ca cao trồng xen trong vườn dừa xiêm đang thu hoạch, phấn khởi: Nhờ vào những dự án cây ca cao của xã mà đời sống gia đình chúng tôi đỡ hơn rất nhiều. Với chừng ấy gốc ca cao, vào mùa cho trái, mỗi ngày tôi thu hoạch chừng 250 kg, giá bán hiện nay khoảng 5.000 đồng/kg.

Riêng về lĩnh vực văn hóa-xã hội, ngoài việc chú trọng đến đời sống tinh thần cho bà con như: phát động phong trào thể dục thể thao, thành lập nhiều câu lạc bộ với các nhóm sở thích, thì chính sách đối với người có công, giảm nghèo cũng được thực hiện đúng mức. Thông qua 26 tổ tương trợ người nghèo, hỗ trợ vốn sản xuất, đã xóa được 343 hộ nghèo, hiện nay xã còn 217 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 8,2% tổng số hộ. 5 năm qua, xã xây dựng và tặng 17 căn nhà tình nghĩa, 103 căn nhà tình thương, tổng giá trị trên 1,8 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ 2005-2010, tuy hoạt động của Đảng bộ xã Phú Túc có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn một số bất cập, nhất là công tác quy hoạch đào tạo nguồn cán bộ kế thừa ở tuyến ấp còn gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý, phân công đảng viên làm nòng cốt trong dân chưa chặt chẽ. Định hướng phát triển kinh tế của xã phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương nhưng trong khâu triển khai, thực hiện còn chậm, làm ảnh hưởng đến việc khai thác tiềm năng kinh tế vùng; mô hình sản xuất đạt giá trị 50 triệu/ha đất canh tác chưa có phương án và kế hoạch cụ thể…

 Mục tiêu mà Đảng bộ xã đặt ra trong nhiệm kỳ 2010-2015 là tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, tập trung xây dựng mô hình “vườn xanh-sạch-đẹp” gắn với phát triển dịch vụ du lịch, tăng thu nhập cho nông hộ; củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, Đảng ủy tập trung vận động nhân dân chuyển đổi 265ha diện tích cây kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế: dừa, bưởi da xanh và ca cao.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN