Ở một phường xã hội hóa việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy

17/03/2013 - 15:28
Cảnh sát PCCC Công an tỉnh hướng dẫn nhân dân Phường 6 cách sử dụng bình chữa cháy.

Nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy (PCCC), nâng cao ý thức của nhân dân về công tác này, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của những người đứng đầu, Phường 6 (TP. Bến Tre) đã xây dựng tốt kế hoạch PCCC năm 2013. Ngay từ đầu năm, Phường 6 đã triển khai thực hiện nhiều phần việc trong công tác PCCC và được đánh giá cao.

Phường 6 là địa bàn rộng, dân cư đông, nhà ở liền kề và còn nhiều khu vực nhà ở xây dựng tạm bợ bằng vật liệu dễ cháy như vách tre, đước, mái lá nằm sâu trong những con hẻm nhỏ. Việc sử dụng điện của nhiều hộ gia đình chưa đảm bảo an toàn. Điều kiện để xe chữa cháy chuyên dùng vào đến nơi là rất khó khăn. Nhiều cơ sở thuê trọ, cơ sở kinh doanh sản xuất chưa đạt yêu cầu trong công tác PCCC, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Vì vậy, năm 2013, Phường 6 đề ra kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra an toàn PCCC, xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ. Kế hoạch đã được triển khai đến các ngành, đoàn thể, các khu phố, tổ nhân dân tự quản, khu phố đội, và đội PCCC để thực hiện.

Theo đó, Phường 6 tổ chức cho tất cả các hộ dân cam kết thực hiện đảm bảo an toàn về PCCC, không để xảy ra cháy nổ. Cảnh sát khu vực thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các hộ dân trên địa bàn, đồng thời phối hợp với cán bộ PCCC kiểm tra kỹ thuật an toàn PCCC tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp gây ra cháy, hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng quy định về PCCC. Phường 6 có 4 đội PCCC khu phố và đội PCCC bán chuyên trách phụ trách tại trụ sở UBND phường. Vừa qua, Phường 6 cũng đã triển khai việc củng cố các đội PCCC tại chỗ, đảm bảo đủ về số lượng, có trang bị đủ công cụ, phương tiện cần thiết cho công tác chữa cháy; chủ động đề xuất và phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC tổ chức tập huấn những kiến thức cơ bản về công tác PCCC cho lực lượng này.

Đặc biệt, Phường 6 đã vận động kinh phí trong nhân dân, đơn vị sản xuất kinh doanh để đầu tư trang bị, phương tiện chữa cháy, vận động nhân dân tham gia xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ nhằm xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra. Hiện 66/66 tổ nhân dân tự quản đã được cấp phát trang bị các bộ phương tiện PCCC. Mỗi bộ gồm 1 bình chữa cháy CO2, loại 4kg và 1 bộ tiêu lệnh về PCCC, tổng kinh phí trên 26 triệu đồng. Đồng thời, Phường đã tổ chức họp dân tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC, tập huấn, hướng dẫn phương pháp, kỹ năng và cách sử dụng phương tiện PCCC. Định kỳ hàng quí, UBND phường và Công an phường phối hợp với các khu phố tổ chức kiểm tra việc bảo quản, sử dụng bộ phương tiện PCCC kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp các kỹ năng, thao tác sử dụng, khắc phục, sửa chữa phương tiện, nạp bình… Kinh phí phát sinh từ việc này đã được nhân dân tích cực đóng góp.

Việc làm trên của Phường 6 đã thể hiện tinh thần chủ động, tăng cường công tác PCCC và là điển hình cần nhân rộng trong toàn tỉnh.

Bài, ảnh: C. TR

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN