Ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động các cảng cá

19/07/2012 - 16:44
Lắp đặt thiết bị tại cảng cá An Nhơn. Ảnh: H.H

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý (BQL) cảng cá tập trung giải quyết một số công việc trọng tâm khi mới hợp nhất cảng cá Ba Tri, cảng cá Bình Đại, tiếp nhận và đưa cảng cá Thạnh Phú vào hoạt động.

Theo báo cáo, tổng số cán bộ viên chức BQL hiện có là 45 người, trong đó cảng cá Ba Tri 18 người, cảng cá Bình Đại 15 người, cảng cá Thạnh Phú 9 người, văn phòng BQL 3 người. BQL đã điều chuyển 2 viên chức (1 từ cảng cá Ba Tri sang cảng cá Thạnh Phú, 1 từ cảng cá Bình Đại về Văn phòng BQL). Đến nay, tình hình đã ổn định, những khó khăn vướng mắc từng bước được tháo gỡ. BQL đã chi tiền ăn giữa ca là 20.000 đồng/suất/ngày làm việc, nhằm cải thiện đời sống của cán bộ, viên chức (CBVC). BQL cũng đã tổ chức triển khai thực hiện về qui định một số loại phí áp dụng trên địa bàn, trong đó có điều chỉnh mức thu phí sử dụng cảng cá và áp dụng mới phí xử lý nước thải, hiện tại chỉ mới áp dụng thu phí xử lý nước thải tại cảng cá Bình Đại, chưa áp dụng đối với cảng cá Ba Tri và Thạnh Phú (cảng cá Ba Tri chưa đầu tư hệ thống thu gom hoàn chỉnh, cảng cá Thạnh Phú mới đi vào hoạt động nên chưa có hàng hóa nhiều). Tàu cập cảng 3.496 lượt, với 18.328 tấn hàng thủy sản qua cảng, tăng 18% so với cùng kỳ, doanh thu 1,7 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch. Lượng tàu cập cảng giảm so với cùng kỳ năm 2011, nguyên nhân do cầu tàu 400CV cảng cá Ba Tri bị quá tải, nên chỉ ưu tiên cho tàu lên xuống hàng, không giải quyết cho tàu neo đậu qua đêm. Ngoài ra, công tác thu phí tại cảng cá Ba Tri còn để nợ tồn đọng nhiều, tính đến thời điểm cuối tháng 6-2012, tổng số nợ phí lên đến 250 triệu đồng, gây ảnh hưởng đến nguồn kinh phí của đơn vị. Công tác sắp xếp, điều động tàu ra vào cảng luôn được quan tâm. Các cảng cá đều xây dựng nội qui và qui định có liên quan đến tàu cá ra vào cảng để lên xuống hàng hóa, đảm bảo việc bốc dỡ hàng hóa được thông suốt và nhanh chóng. Phần lớn chủ tàu và thuyền trưởng đều chấp hành theo hướng dẫn của nhân viên cảng cá. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ tàu và thuyền trưởng (chủ yếu là tàu tại địa phương) cố tình không chấp hành. Việc hình thành đội bốc xếp tại cảng cá Bình Đại đã mang lại hiệu quả thiết thực, ngoài việc giải phóng hàng hóa nhanh, an toàn còn góp phần giảm ùn tắc mỗi khi tàu về nhiều. BQL đã ban hành và áp dụng Qui trình vệ sinh chuẩn (SSOP) tại cảng cá Ba Tri và Bình Đại; thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo quy định của cơ quan môi trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các cảng cá còn gặp không ít khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường, như: người dân và các cơ sở tham gia sản xuất kinh doanh tại cảng chưa nhận thức cao về bảo vệ môi trường, công tác thu phí còn gặp nhiều khó khăn. Trạm xử lý nước thải cảng cá Bình Đại qua thời gian sử dụng đã có dấu hiệu xuống cấp, chất lượng nước thải sau xử lý chưa đạt tuyệt đối theo yêu cầu cần phải nâng cấp, sửa chữa. Số lượng tàu cá tại địa phương phát triển ngày càng nhiều với công suất lớn, trong khi diện tích cầu tàu không đủ sức phục vụ. Một số tàu của ngư dân tại địa phương thường neo đậu tại cảng, gây quá tải cho cầu cảng. Dự án mở rộng cảng cá Bình Đại do một số nguyên nhân khách quan, nên còn chậm trong việc triển khai thực hiện. Một số tổ chức và cá nhân thuê mặt bằng tại cảng cá Thạnh Phú còn chậm tiến hành đầu tư xây dựng, gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của cảng.

BQL cảng cá đang tiếp tục hoàn thiện, ổn định tổ chức bộ máy, và thực hiện các giải pháp để hoạt động có hiệu quả, như: Tập trung hỗ trợ cho cảng cá Thạnh Phú và chấn chỉnh một số hoạt động của cảng cá Ba Tri và Bình Đại. Duy trì các hoạt động tại các cảng cá đảm bảo thông suốt và hiệu quả. Phối hợp tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho chủ tàu, thuyền trưởng, máy trưởng và các cơ sở kinh doanh tại cảng về kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm. Từng bước nâng cấp các hạng mục tại cảng, đáp ứng điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoàn thiện hệ thống cung ứng dịch vụ tại cảng cá Thạnh Phú, đặc biệt là cung cấp nước cho các cơ sở hoạt động tại cảng. Nâng cấp, cải tạo trạm xử lý nước thải tại cảng cá Bình Đại. Triển khai thi công hệ thống thu gom nước thải và trụ tàu neo đậu chờ lên hàng tại cảng cá Ba Tri. Khảo sát, đánh giá tình trạng cầu tàu 400CV cảng cá Ba Tri bị xuống cấp, hư hỏng.

Hữu Hiệp - Hoàng Đông

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN