Ông Trần Mai Hưởng chịu trách nhiệm điều hành Thông tấn xã Việt Nam

01/08/2008 - 13:42

Ngày 30/7, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 855/QĐ-TTg về việc để ông Nguyễn Quốc Uy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/8/2008.

Ông Trần Mai Hưởng, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ công việc của Thông tấn xã Việt Nam từ ngày 1/8/2008 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Nguồn ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN