Ông Võ Văn Thưởng tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa IX

23/12/2007 - 09:44

Ra mắt Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX

Đại hội cũng bầu 2 Bí thư là bà Lâm Phương Thanh, Bí thư Trung ương Đoàn khóa VIII, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII

Sáng 21/12, tại Hà Nội, sau 5 ngày làm, Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ IX đã bế mạc. Dự phiên bế mạc có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể cùng hơn 1.000 đoàn viên ưu tú đại diện cho tuổi trẻ cả nước.

Đại hội đã đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX. Hội nghị đã bầu ra Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX gồm 27 Ủy viên. Hội nghị cũng bầu ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn khóa VIII làm Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX; 2 Bí thư là bà Lâm Phương Thanh, Bí thư Trung ương Đoàn khóa VIII, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII. Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn gồm 12 Ủy viên do ông Nguyễn Quang Trường làm Chủ nhiệm. Đại hội đã biểu quyết thông qua các chương trình, dự án trong nhiệm kỳ 2007-2012.


Ông Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã hứa trước Đại hội sẽ đoàn kết, chung sức đồng, lòng tận tâm cùng với đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên cả nước phấn đấu triển khai sáng tạo thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, quyết tâm sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Đại hội cũng đã gửi tới tuổi trẻ cả nước kêu gọi kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước tích cực tìm hiểu, nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đoàn lần thứ

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN