Phá âm mưu khủng bố của tổ chức phản động Việt Tân

28/11/2007 - 03:06

Hôm qua, 27-11, Tổng cục An ninh Bộ Công an đã công bố kết quả ngăn chặn âm mưu khủng bố của tổ chức phản động lưu vong “Việt Tân” bằng việc bắt giữ 8 đối đượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, truyền đơn chống phá nhà nước ta và vũ khí quân dụng.

Lai lịch tổ chức khủng bố “Việt Tân”

Thực hiện mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam, ngày 30-4-1989 tại Mỹ, Hoàng Cơ Minh, nguyên chuẩn tướng, phó đô đốc hải quân ngụy, cùng một số đối tượng là lính chế độ cũ đã lập ra cái gọi là tổ chức “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam”.

Lê Văn Phan


Nguyễn Thị Thịnh


Năm 1981, tại Thái Lan, Hoàng Cơ Minh và đồng bọn lập căn cứ kháng chiến ở vùng rừng núi Udon nhằm làm bàn đạp, từ đó đưa các nhóm vũ trang xâm nhập về Việt Nam hoạt động phá rối an ninh, khủng bố. Tháng 8-1982, tại Thái Lan, Hoàng Cơ Minh đã lập ra tổ chức “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” (gọi tắt là “Việt Tân”).

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN