Phẩm chất, kỹ năng cần thiết của cán bộ dân vận hiện nay

21/10/2020 - 21:24

BDK.VN - Dân vận (DV) là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, là điều kiện quan trọng góp phần bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và toàn xã hội, tạo nên mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Công tác dân vận (CTDV) là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mà trực tiếp nhất là đội ngũ cán bộ làm CTDV các cấp.

Nhân dân xã An Thuận, huyện Thạnh Phú chung sức xây dựng giao thông nông thôn. Ảnh: Nguyễn Diễm

Nhân dân xã An Thuận, huyện Thạnh Phú chung sức xây dựng giao thông nông thôn. Ảnh: Nguyễn Diễm

Các cấp ủy chú trọng CTDV

Muốn làm tốt CTDV, đội ngũ cán bộ DV cần hội tụ những phẩm chất cần thiết như bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, uy tín cao, thuyết phục giỏi, khéo tuyên truyền, khả năng tập hợp, vận động quần chúng. Sinh thời, Bác Hồ đã chỉ rõ: “Những người phụ trách DV cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Trong những năm qua, đội ngũ làm CTDV tỉnh nhà đã kế thừa, phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, thường xuyên được bổ sung, tăng cường cả về số lượng và chất lượng, hầu hết có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm, hiểu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có khả năng tuyên truyền, vận động, gần gũi, gắn bó và quan tâm tìm hiểu, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Việc đào tạo, bồi dưỡng, phân công, bố trí đội ngũ cán bộ làm CTDV cũng được các cấp ủy chú trọng hơn; từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả CTDV.

Song, dù có nhiều cố gắng nhưng CTDV vẫn chưa làm được như Bác dạy. Còn không ít tình trạng cán bộ, công chức làm CTDV nhưng quan liêu, xa dân, chưa thật sự tôn trọng, cầu thị, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân, nhất là thiếu khả năng tuyên truyền, thuyết phục, xử lý các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn còn lúng túng, bị động, thiếu nhất quán, để kéo dài… dẫn đến công tác vận động nhân dân còn nhiều hạn chế.

Báo cáo chính trị tại Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đánh giá: “Hoạt động của Uỷ  ban MTTQ Việt Nam các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội có lúc, có nơi còn hành chính, chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; việc đổi mới thu hút, tập hợp lực lượng ở cơ sở chưa thật sự hiệu quả; việc nắm bắt và xử lý tình hình phát sinh trong nhân dân có nơi chưa kịp thời”.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả CTDV

Thực tế cho thấy, nâng cao uy tín và hoàn thiện các kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục là yêu cầu để mỗi cán bộ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân một cách có hiệu quả thiết thực.Vì vậy, cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo mục tiêu chung thì mỗi cán bộ làm CTDV cần chú ý rèn luyện để hình thành và phát triển những phẩm chất, kỹ năng cần thiết, đặc biệt cần chú ý rèn luyện một số phẩm chất nền tảng như:

Một là, cán bộ làm CTDV phải xác lập và thường xuyên nâng cao uy tín. Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng, là phẩm chất hàng đầu của người làm CTDV. Muốn có được phẩm chất này đòi hỏi người làm CTDV phải rèn luyện, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích nhân dân cao hơn lợi ích cá nhân. Nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Cán bộ phải nghiên cứu, hiểu rõ, thấm nhuần chính sách ấy. Theo chính sách ấy mà điều tra, nghiên cứu, nắm vững hoàn cảnh thiết thực của đơn vị mình, địa phương mình. Rồi đặt kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, thiết thực, để giải thích, tuyên truyền, cổ động quần chúng, làm sao cho mọi người hiểu rõ và ủng hộ chính sách của Đảng và Chính phủ như là của họ…”.

Cán bộ DV muốn thật sự đến với dân, muốn trở thành người đầy tớ của dân thì phải có trách nhiệm với dân, nghĩa là mọi việc đều vì hạnh phúc của nhân dân; việc gì có lợi cho dân thì cương quyết làm; việc gì có hại cho dân thì cương quyết tránh như Bác Hồ đã dạy. “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” là những đức tính rất quan trọng liên quan mật thiết với những tác phong nói trên. Có gần dân thì mới được dân tin, học được dân và nghe được dân nói thật.

Đồng thời, cán bộ DV phải tuyên truyền, giải thích cho dân hiểu những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để dân hiểu và thực hiện. Còn làm để dân tin chính là tác phong gương mẫu trong hành động; nói đi đôi với làm; cán bộ DV không thể nói mà không làm hoặc nói một đằng, làm một nẻo.

Hai là, đội ngũ làm CTDV phải giỏi thuyết phục. Đó là sự tác động trực tiếp vào ý thức và hành vi của quần chúng, bằng lời nói và việc làm sinh động, bằng các sự kiện thực tế, khiến mọi người hiểu rõ, tin tưởng và quyết tâm hành động. Phải bằng những luận cứ, luận chứng khoa học, bằng những dữ liệu, sự kiện, tài liệu, thực tế để minh chứng cho vấn đề muốn truyền đạt là đúng đắn, có cơ sở.

Bên cạnh đó phải bằng những lập luận khoa học để bác bỏ những nhận thức, quan điểm, hành vi sai trái hình thành và củng cố những nhận thức, quan điểm, niềm tin đúng ở nhân dân. Ở kỹ năng này, cần thuyết phục bằng cả lời nói và việc làm, phải thống nhất trong nhận thức và hành động. Tránh hiện tượng mà Bác đã lưu ý: “chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi, đến chốn” hay trước mặt dân chúng thì lên mặt “quan cách mạng”; miệng thì nói dân chủ nhưng làm việc thì theo lối “quan chủ”; miệng thì nói “phụng sự quần chúng”, còn thực tế thì “chỉ biết ăn sang, diện cho kẻng, chẳng những không lo phụng sự nhân dân, mà còn muốn nhân dân phụng sự mình”.

Thực tế, khi tiến hành CTDV, người làm CTDV phải thâm nhập vào đời sống của nhân dân, phải hiểu rõ đặc điểm, tình hình đời sống, sinh hoạt của người dân, phong tục, tập quán của từng địa phương mới có thể có cách thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.

Ba là, có kỹ năng tuyên truyền khéo léo và hiệu quả.Khéo tuyên truyền là một trong những kỹ năng quan trọng của người cán bộ DV. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”. Thấy dân làm việc gì, bất kỳ to nhỏ, ta cũng ra tay làm giúp. Đó là cách gây cảm tình tốt nhất, nó sẽ giúp cho việc tuyên truyền kết quả gấp bội”.

Theo Bác, để đạt hiệu quả tuyên truyền, cán bộ DV cần nắm vững đối tượng và phân loại đối tượng, phải nâng cao khả năng dùng ngôn ngữ phù hợp với địa phương, giới tính, lứa tuổi, tôn giáo… mới có thể tuyên truyền, vận động có hiệu quả. Do đó, mỗi cán bộ làm CTDV phải không ngừng nâng cao kỹ năng tuyên truyền, mà cụ thể là phải nói được và làm được, bởi theo Bác phải: “Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

CTDV phải vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Do vậy, mỗi cán bộ làm CTDV phải không ngừng bồi dưỡng phẩm chất, hoàn thiện các kỹ năng DV. Cần phải kiên trì, nhẫn nại, giữ vững lập trường, quan điểm, đồng thời biết vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh, trường hợp, con người cụ thể. Đó cũng chính là nhằm thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về DV khéo, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ CTDV hiện nay.

Bùi Văn Bia - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN