Phân bổ 7.300 liều vắc xin phòng Covid-19 cho Bến Tre

08/04/2021 - 06:45

BDK.VN - Ngày 7-4-2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1821 về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 2. Có 63 tỉnh, thành phố và lực lượng Công an, Quân đội, Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế (để kiểm định và lưu mẫu) được phân bổ. Trong đó, tỉnh Bến Tre sẽ tiếp nhận 7.300 liều.

Vắc xin AstraZeneca.

Vắc xin AstraZeneca. 

Vắc xin phân bổ đợt này là vắc xin AstraZeneca do Chương trình COVAX Facility hỗ trợ. Theo phân bổ của Bộ Y tế, miền Bắc có 317.550 liều, miền Trung 68.700 liều, khu vực Tây nguyên 49 ngàn liều, miền Nam 245.350 liều. 130,6 ngàn liều cho lực lượng Công an, Quân đội, Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế.

Theo quyết định này, các đơn vị tiếp nhận, sử dụng vắc xin phải chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, báo cáo theo từng nguồn vắc xin được phân bổ. Bộ Y tế yêu cầu Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Dự án tiêm chủng mở rộng khu vực thực hiện tiếp nhận, gửi mẫu kiểm định chất lượng, bảo quản và vận chuyển vắc xin ngay tới các địa phương, đơn vị theo danh sách phân bổ của Bộ.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận vắc xin, bảo quản theo quy định và triển khai tiêm chủng ngay khi tiếp nhận cho đúng đối tượng theo Nghị quyết 21 của Chính phủ. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ động tiếp nhận và triển khai tiêm chủng cho các đối tượng theo thẩm quyền quản lý, gồm các lực lượng Trung ương và địa phương.

Việc tiêm phải hoàn thành trước ngày 15-5-2021, đồng thời báo cáo kết quả tiêm chủng về Cục Y tế dự phòng và các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo phân vùng quản lý.

Đối với các đối tượng đã tiêm vắc xin đợt 1 theo Quyết định số 1469 của Bộ Y tế thì triển khai tiêm mũi 2 khi đủ thời gian 4 tuần trở lên kể từ ngày được tiêm mũi 1.

Phan Hân 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN