Phân bổ Quỹ Vì người nghèo tỉnh năm 2021

03/06/2021 - 18:43

BDK - Theo đề nghị của Tổ giúp việc Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh, Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh vừa ký các quyết định về việc phân bổ Quỹ Vì người nghèo tỉnh.

Theo đó, phân bổ số tiền 680 triệu đồng Quỹ Vì người nghèo tỉnh từ nguồn Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh tài trợ xây dựng 17 nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng, gồm: Mỏ Cày Bắc 2 căn; Mỏ Cày Nam 1 căn; Thạnh Phú 6 căn; Bình Đại 2 căn; Giồng Trôm 1 căn; Ba Tri 2 căn; TP. Bến Tre 1 căn; Châu Thành 2 căn.

Phân bổ số tiền 190 triệu đồng, do Ban vận động Quỹ Vì người nghèo TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn ở Thạnh Phú, gồm: xây cầu Xẻo Ranh, ấp Thạnh Mỹ, xã Mỹ An; cầu Kênh Giữa số 3, ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng; cầu Bùng Binh 2, ấp Thạnh Thới A, xã Thạnh Hải.

Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh giao cho Ban vận động Quỹ Vì người nghèo các huyện, thành phố tiếp nhận, sử dụng số tiền trên đúng mục đích.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN