Phân công các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương khóa XI

11/02/2011 - 15:35

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quyết định số 01-QĐNS/TW về phân công các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương khóa XI.

Theo đó, Bộ Chính trị phân công các đồng chí tham gia Ban Bí thư Trung ương gồm:

- Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư
- Đồng chí Lê Hồng Anh, phụ trách công tác nội chính
- Đồng chí Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tổ chức Trung ương
- Đồng chí Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
- Đồng chí Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đã bầu 4 đồng chí vào Ban Bí thư, gồm :

- Đồng chí Ngô Xuân Lịch
- Đồng chí Trương Hoà Bình
- Đồng chí Hà Thị Khiết
- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

Như vậy, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI gồm 10 đồng chí./.

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN