Chi bộ ấp Bình An, xã Bình Thành (Giồng Trôm)

Phấn đấu đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

09/11/2022 - 05:44

BDK - Chi bộ ấp Bình An, xã Bình Thành (Giồng Trôm) có 36 đảng viên (miễn sinh hoạt 8). Chi bộ có nhiều hoạt động khá nổi bật với thành tích năm 2020 - 2021 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp Bình An đang nỗ lực phấn đấu để đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đường giao thông nông thôn ấp Bình An, xã Bình Thành.

Đường giao thông nông thôn ấp Bình An, xã Bình Thành. 

Những kết quả nổi bật

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ ấp Bình An, xã Bình Thành quán triệt các chủ trương, nghị quyết của cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao (NTMNC). Đảng viên chi bộ thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình, nhiệt tình và gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, làm nòng cốt trong các phong trào ở địa phương. Đảng viên luôn nêu gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Bình An Đặng Văn Hoàng chia sẻ: “Chi ủy chi bộ luôn gắn bó, gần gũi và nắm sát tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 9 đồng chí/năm; nội dung chủ yếu về chức trách, nhiệm vụ được giao; mối quan hệ với quần chúng nhân dân. Chi bộ không có trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật, đảng viên thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản. Chi bộ không xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực”.

Chi ủy Chi bộ ấp Bình An phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; công khai, minh bạch các khoản thu, chi vận động đóng góp xây dựng các công trình xây dựng tại cơ sở, được người dân đồng tình hưởng ứng cao. Cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong xây dựng xã NTMNC.

Nổi bật là xây dựng giao thông nông thôn. Chi bộ ấp Bình An vận động nhân dân đóng góp hoàn thành tuyến đường bê-tông liên tổ 10, 11, 12, 13, 14 dài trên 400m; xây dựng đường ra đồng lộ Lô 2 dài hơn 1,1km với kinh phí hơn 400 triệu đồng từ nguồn vận động nhân dân đóng góp. Hiện các tuyến đường liên tổ, liên ấp đã được bê-tông hóa thông thoáng, tạo thuận tiện trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Chi bộ ấp tích cực vận động nhân dân tiếp tục nâng chất các tiêu chí xã NTMNC. Cán bộ, đảng viên và nhân dân ấp Bình An nhiệt tình tham gia Ngày Chủ nhật nông thôn mới, làm đẹp cảnh quan môi trường, khu dân cư.

Mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ ấp Bình An xác định mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của nhân dân. Tập trung chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đảm bảo vệ sinh môi trường, chăm lo sức khoẻ nhân dân, thực hiện giảm nghèo bền vững; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chi bộ đưa ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như: thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 0,5 - 1,5%/năm; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100%, phấn đấu tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy 98%; xây dựng gia đình văn hóa gắn với gia đình hạnh phúc đạt bình quân 99%/năm…

Chi bộ ấp Bình An xác định nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2022 - 2025: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng ấp văn hóa kiểu mẫu. Nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ là “Phấn đấu xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

Chi bộ ấp Bình An phối hợp thực hiện nhiều giải pháp tăng thu nhập cho người dân. Hiện thu nhập bình quân đầu người tại ấp đạt 63 triệu đồng/năm. Hiện ấp còn 32 hộ nghèo theo tiêu chí mới, chiếm 4,35% (ấp có 734 hộ dân). Ấp thực hiện tốt công tác nâng chất đời sống văn hóa, các quy định về nếp sống văn minh. Ban công tác Mặt trận ấp phối hợp với các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc bảo vệ cảnh quan môi trường, chấp hành tốt quy định pháp luật, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự xã hội địa phương.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN