Phấn đấu giữ vững và nâng chất từng tiêu chí

09/10/2015 - 07:14

Đường vào xã Phú Thuận.

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, là giải pháp chủ yếu, quan trọng và có tính chiến lược để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, 4 năm qua, xã Phú Thuận đã tập trung đẩy mạnh phong trào Toàn dân chung sức xây dựng NTM với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng

Công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ hàng đầu được xã quan tâm thực hiện, thông qua nhiều hình thức. Qua đó, nhận thức của các ngành xã, ấp và người dân được nâng lên, vai trò chủ thể của người dân ngày càng được phát huy, tham gia tích cực hơn bằng nhiều việc làm cụ thể: hiến đất, hoa màu, đóng góp tiền, ngày công lao động, xây dựng giao thông nông thôn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, Đảng ủy xã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đó, người dân khắc phục dần tình trạng độc canh cây lúa, thay vào đó đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa để phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác. Qua tổ chức, sắp xếp sản xuất nông nghiệp, xã chú trọng xây dựng nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả để nhân rộng như: mô hình sản xuất nhãn theo quy trình VietGAP từ 8,5ha với 20 thành viên nay phát triển được 39ha với 52 thành viên; mô hình nuôi bò, dê sinh sản; mô hình trồng bưởi da xanh, dừa xiêm xanh…

Trường Tiểu học Phú Thuận vừa được đầu tư nâng cấp mới. 

Cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và ngành nghề nông thôn trên địa bàn xã tăng về số lượng, quy mô và vốn đầu tư. Đến nay, toàn xã có 250 cơ sở sản xuất lĩnh vực này với tổng vốn đầu tư trên 70 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho gần 800 lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng đã thúc đẩy kinh tế xã Phú Thuận tăng trưởng khá, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 31 triệu đồng/năm 2015, tăng 19 triệu đồng/năm so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,18%.

Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng đạt chuẩn theo quy định. Với sự nỗ lực của xã và sự hỗ trợ của cấp trên, các công trình đầu tư xây dựng giao thông được hoàn chỉnh. Trong đó, đường vào trung tâm xã, đường vào Đền thờ cụ Huỳnh Tấn Phát, đường trục xã, liên xã được xây dựng hoàn chỉnh trên 10,46km, đường từ xã đến ấp, liên ấp dài trên 4,26km, đường từ ấp đến xóm, liên xóm thực hiện được 13 tuyến dài với trên 6,4km… đã tạo điều kiện cho nhân dân lưu thông hàng hóa, đi lại. Hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất được đảm bảo. Các công trình: trung tâm văn hóa - thể thao, sân vận động, trụ sở làm việc của xã được đầu tư xây dựng khang trang, đạt chuẩn theo quy định.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được  thực hiện gắn với mục tiêu xây dựng NTM. Xã tập trung vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được sự đồng tình hưởng ứng. Từ phong trào sâu rộng này, với sự chung sức, đồng lòng và nỗ lực sáng tạo, đời sống kinh tế của người dân không ngừng cải thiện, trình độ dân trí, năng lực tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật của người dân ngày càng có hiệu quả.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Hiệp, để có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, huyện, sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Đây là niềm phấn khởi, đồng thời còn là niềm vui chung của lãnh đạo các cấp, các ngành và nhân dân của huyện Bình Đại, là công trình có ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh.

 “Để xây dựng đạt chuẩn xã NTM đã khó nhưng để giữ vững và phát triển hơn nữa trong thời gian tới lại càng khó hơn. Vì vậy, địa phương sẽ nỗ lực, phấn đấu quyết liệt hơn nữa để giữ vững và nâng chất từng tiêu chí đã đạt, xây dựng xã Phú Thuận ngày càng bền vững về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng, an ninh” - ông Hiệp nhấn mạnh.

Qua 4 năm thực hiện xây dựng NTM, tổng nguồn lực huy động đạt trên 98 tỷ đồng. Trong đó, vốn Ngân sách Trung ương chiếm 2,5%, vốn tỉnh chiếm 28,12%, vốn huyện chiếm 16,28%, vốn xã chiếm 0,3%, vốn tín dụng chiếm 17,7%, vốn khác chiếm 1,04%, vốn nhân dân chiếm 30,09%. Từ đó, đã góp phần xây dựng hoàn chỉnh đạt các tiêu chí NTM về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, diện mạo của xã có nhiều khởi sắc.

Bài, ảnh: T. Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN