Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

09/12/2016 - 07:32

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Sau hai ngày làm việc (6 và 7-12-2016), Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX đã kết thúc tốt đẹp. 

Kỳ họp đã thông qua 32 nghị quyết (NQ) quan trọng về: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2017; kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh năm 2017; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2015; dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2017; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; việc thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh trong năm 2017; việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh trong năm 2017; việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; việc thành lập khu phố thuộc thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú; đặt tên đường trên địa bàn TP. Bến Tre và huyện Ba Tri; việc bãi bỏ NQ số 24/2009/NQ-HĐND ngày 8-12-2009 của HĐND tỉnh về chủ trương vận động lập Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; quy định phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh; việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh; việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh; việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; kế hoạch phân bổ biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội của tỉnh năm 2017; chương trình xây dựng NQ của HĐND tỉnh năm 2017; dự toán kinh phí hoạt động HĐND tỉnh năm 2017; ; thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Đề án của UBND tỉnh xây dựng hạ tầng cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt giai đoạn 2016 - 2020; thành lập Đoàn giám sát kết quả phát triển doanh nghiệp theo NQ số 35/NQ-CP ngày ngày 16-5-2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và các NQ HĐND tỉnh đã thông qua.

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN