Phấn đấu thu nhập hộ gia đình tăng 20 - 25%/năm

04/08/2017 - 06:47

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, tỉnh có 30 xã gồm: Thừa Đức, Thạnh Trị, Phú Vang, Vang Quới Đông, Đại Hòa Lộc, Phú Long (Bình Đại); Bảo Thuận, Bảo Thạnh, An Hòa Tây, An Thủy, An Hiệp, An Đức, Tân Xuân, Tân Hưng, An Ngãi Tây (Ba Tri); An Quy, An Nhơn, An Thuận, Thạnh Phong, Thạnh Hải, Mỹ An, Bình Thạnh, An Điền, Giao Thạnh (Thạnh Phú); Bình Khánh Đông, Thành Thới A, Thành Thới B (Mỏ Cày Nam); Thạnh Phú Đông, Hưng Phong (Giồng Trôm); Tiên Long (Châu Thành).

Nhiệm vụ sắp tới là có 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo (cồn bãi) thoát khỏi tình trạng khó khăn; hoàn thiện đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh; thu nhập của hộ gia đình tham gia dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình tăng 20 - 25%/năm. Bình quân mỗi năm có ít nhất 15% hộ gia đình tham gia dự án thoát nghèo, cận nghèo. Hỗ trợ đào tạo nghề giáo dục định hướng cho khoảng 1.000 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó có 300 thanh niên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia xuất khẩu lao động và người đi lao động trở về nước tham gia khởi nghiệp làm giàu.

Có 100% cán bộ cấp xã làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cổ động; trên 90% các hộ dân trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, kinh nghiệm sản xuất; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua các hình thức báo chí, các xuất bản phẩm và các sản phẩm truyền thông khác; duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng cơ sở. 

Trần Đông

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN