7 năm tù cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên 317 triệu đồng

7 năm tù cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên 317 triệu đồng