Phát biểu bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ

01/12/2022 - 15:11

BDK.VN - Sau 1,5 ngày làm việc, sáng 1-12-2022, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã hoàn thành tốt nội dung đề ra và bế mạc. Báo Đồng Khởi trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tại hội nghị.

 Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu bế mạc hội nghị.

 Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu bế mạc hội nghị.

Thưa các đồng chí đại biểu đại diện các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng,

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã hoàn thành tốt nội dung đề ra. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến (tổng số có 55 lượt ý kiến phát biểu tại tổ và 12 ý kiến phát biểu tại hội trường), không khí thảo luận sôi nổi, các ý kiến là tương đối toàn diện, cụ thể, góp ý, thảo luận, phân tích, làm rõ những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Tỉnh uỷ trong năm 2022 cũng như các nội dung khác của Hội nghị. Các ý kiến đóng góp, thảo luận cho Nghị quyết và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Hội nghị là thẳng thắn, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ cao. Những nội dung thảo luận tại tổ và tại Hội trường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng hợp, giải trình, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chính đáng, phù hợp và chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung vào các văn bản Hội nghị, chính thức ban hành và triển khai thực hiện.

Để kết thúc chương trình làm việc của Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin làm rõ một số nội dung và khái quát lại, tổng kết những kết quả chủ yếu mà Hội nghị đạt được. Tổng hợp theo 2 Nhóm nội dung lớn như sau:

1- Nhóm nội dung thứ nhất: Về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022; Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị báo cáo, cơ bản đồng tình với những nhận định, đánh giá, đề xuất nêu trong Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị đã tập trung đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022; đồng thời, thảo luận về chủ đề, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu và 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của dự thảo Nghị quyết năm 2023. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin tiếp thu ý kiến đóng góp chính đáng, phù hợp của các đồng chí, giao Văn phòng Tỉnh uỷ bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022, và Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Tôi xin nhấn mạnh các nội dung trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt trong thời gian tới:

(1) Phân tích bối cảnh tình hình, Hội nghị đồng tình với nhận định: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có sự phục hồi và đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022 đạt và vượt. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất với chủ đề, mục tiêu, 24 chỉ tiêu chủ yếu và 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời đã cụ thể hoá, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng, thiết thực gắn với từng ngành, địa phương, nhằm tập trung thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2023.

(2) Năm 2023 là năm bản lề, có tính chất quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, tôi đề nghị các cấp ủy, các ngành tập trung dồn sức, tăng tốc mạnh mẽ với khí thế cao nhất để triển khai thực hiện, phấn đấu và nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023 ngay từ đầu năm. Có giải pháp mạnh mẽ triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 cũng là chủ đề năm 2023: “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”. Trong quá trình triển khai thực hiện chủ đề năm 2023, tuỳ theo tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong từng giai đoạn, từng công việc để có sự chủ động, linh hoạt lựa chọn, đặt trọng tâm vào việc thực hiện một hoặc một số thành tố cụ thể của chủ đề để chỉ đạo thực hiện.

(3) Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 khoá XIII, các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phù hợp với mục tiêu chung của tỉnh và thực tiễn của ngành, đơn vị, địa phương. Tổ chức các hoạt động, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Tiếp tục lan toả mạnh mẽ phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội; khơi dậy và phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm triển khai thực hiện phong trào thi đua đạt kết quả. Chú trọng đề cao trách nhiệm, tinh thần chủ động, tiến công của người đứng đầu, lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến đồng bộ trong cả hệ thống chính trị, sự phối hợp hiệu quả giữa các ngành, các cấp trong xử lý, giải quyết công việc.

(4) Chuẩn bị tốt các nội dung cho công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu trong quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (trọng tâm là 18 văn bản cụ thể hoá Nghị quyết). Lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 với phương châm “Lãnh đạo nội dung gì thì kiểm tra, giám sát nội dung đó”, có liên thông nội dung kiểm tra, giám sát từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra, nội chính, thanh tra về nội dung và đối tượng kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm về quản lý tài chính, tài sản, các nguồn quỹ cơ quan.

(5) Xây dựng và cổ vũ phong cách làm việc chủ động, tư tưởng tiến công trong cán bộ, đảng viên; đẩy lùi tư tưởng ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm, bảo thủ, an phận, nói không đi đôi với làm. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ và đảng viên, nhất là trên các lĩnh vực: Ra Nghị quyết, kết luận, chỉ đạo tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới bảo đảm đúng thực chất, không chạy theo chỉ tiêu, số lượng thuần tuý; sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; chú ý làm tốt công tác quản lý đảng viên từ chi bộ.

(6) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng gần dân, sát dân, hiểu dân, vì Nhân dân; các đồng chí trong Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành tiếp tục dành thời gian nhiều hơn để đi công tác cơ sở, nắm bắt tình hình thực tiễn, có giải pháp và chỉ đạo thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và công tác dự báo, nắm tình hình Nhân dân với phương châm “Công tác dân vận luôn đi trước một bước” góp phần tạo sự đồng thuận và tham gia của Nhân dân trong việc triển khai, thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân; chú trọng phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng. Lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân, Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 đạt kết quả.

(7) Tập trung lãnh đạo bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2023 - 2028. Xây dựng phương án điều chỉnh đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Tiến hành nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; tập trung rà soát, hoàn thiện các tiêu chí thành lập phường đối với các xã Mỹ Thạnh An, Bình Phú, Phú Hưng, Sơn Đông thuộc thành phố Bến Tre để được xét công nhận trong năm 2024. Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức danh diện Trung ương quản lý; phê duyệt rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương (năm 2023), nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; thực hiện công tác cán bộ đúng quy định, đáp ứng yêu cầu phát riển tỉnh, xây dựng và triển khai Kế hoạch luân chuyển cán bộ.

(8) Tạo điều kiện thuận lợi doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển. Khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh. Tổ chức thiết thực, thành công hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Bến Tre (dự kiến sau khi sơ kết giữa nhiệm kỳ và cùng với công bố Quy hoạch tỉnh sau khi được Chính phủ phê duyệt). Thực hiện có hiệu quả công tác khuyến nông, khuyến công; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ xanh vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao năng lượng, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường trong và ngoài nước.

(9) Chủ động đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023, khắc phục các tồn tại, hạn chế, phấn đấu giải ngân đạt 100%; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tham mưu quyết định chủ trương đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, phân tán nguồn lực và mất nhiều thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội; sớm đưa các dự án điện gió đi vào hoạt động. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách theo hướng tăng khả năng thu hút đầu tư, đa dạng hóa các hình thức hợp tác công tư phù hợp với quy định của pháp luật.

(10) Tiếp tục thúc đẩy, phát triển ứng dụng rộng rãi các mô hình kinh tế tuần hoàn, tích hợp; phát triển sản xuất công nghiệp theo cả chiều rộng và chiều sâu; thu hút, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Tạo điều kiện phát triển các nghề mới phù hợp với tiềm năng của từng địa phương theo chủ trương “Mỗi xã một sản phẩm”. Tập trung tối đa các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ và thực hiện có kết quả triển khai Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại các huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Châu Thành và Bình Đại, phấn đấu huyện Mỏ Cày Nam cơ bản đạt các tiêu chí huyện Nông thôn mới năm 2023.

(11) Tập trung kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm: Hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận; Bệnh viện Đa khoa tỉnh (ODA Hàn Quốc); mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre; cầu Rạch Miễu 2 và đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2; tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với Tiền Giang và Trà Vinh; xây dựng đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông nối liền các huyện biển Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú; hạ tầng thiết yếu hỗ trợ phát triển vùng cây ăn trái hoa kiểng khu vực huyện Mỏ Cày Bắc và Chợ Lách; tuyến đê bao chống ngập kiểm soát mặn trữ ngọt kết hợp đường giao thông xã Hưng Phong; hạ tầng thiết yếu ổn định đời sống dân cư Phường 8, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre (giai đoạn 2); xây dựng hồ chứa nước ngọt Lạc Địa xã Phú Lễ, huyện Ba Tri; cầu Rạch Vong; đường giao thông kết hợp đê bao ngăn mặn liên huyện Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú; đầu tư xây dựng đường Cảng Giao Long đến Khu công nghiệp Phú Thuận (ĐT.DK.07) liên huyện Châu Thành - Bình Đại, đường Bắc - Nam phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận, cụm công nghiệp Phong Nẫm (ĐT.DK.08). Khẩn trương phối hợp với tỉnh Vĩnh Long để triển khai xây dựng cầu Đình Khao kết nối 2 tỉnh thay thế cho phà Đình Khao. Triển khai có kết quả rõ nét Đề án đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông và dịch vụ logistics phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Phát triển Trung tâm Cây giống và Hoa kiểng Chợ Lách có kết quả cụ thể.

(12) Thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm; tăng cường năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng và chủ động phân tích dự báo tình hình, xây dựng kịch bản ứng phó cho mọi tình huống. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; huy động các nguồn lực triển khai hoàn thành cơ bản công tác hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng. Tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững, nhân rộng mô hình giảm nghèo; thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ hộ nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, dạy nghề, giới thiệu việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường...; chú ý phân bổ nguồn lực thực hiện chính sách đối với người dân vùng khó khăn, bãi ngang ven biển; vận động xã hội hóa trợ giúp người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

(13) Khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh theo quy định. Tổ chức công bố và triển khai có hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng bộ với triển khai thực hiện Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai thực hiện đạt hiệu quả Chương trình số 26-CTr/TU ngày 10/10/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đẩy mạnh liên kết phát triển giữa tỉnh Bến Tre với các tỉnh/thành phố, nhất là các tỉnh/thành phố ABCD Mêkong, tiểu vùng duyên hải phía Đông đồng bằng sông Cửu Long; phối hợp triển khai Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. Thực hiện có hiệu quả Chương trình số 28-CTr/TU ngày 19/10/2022 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế  tập thể trong giai đoạn mới và các Chương trình triển khai các Nghị quyết của Trung ương.

 (14) Tăng cường công tác phối hợp thông tin, dự báo, tuyên truyền phòng chống thiên tai, giông lốc và dự báo hạn mặn trong mùa khô năm 2022-2023. Chú trọng đến các giải pháp công trình và phi công trình trong phòng chống hạn mặn; phát động tích trữ nước mưa, nước ngọt trong Nhân dân; sử dụng tiết kiệm nguồn nước ngọt, vận hành hiệu quả hệ thống thủy lợi nội đồng, đê bao cục bộ; thường xuyên kiểm tra vận hành hệ thống thủy lợi bảo đảm hoạt động hiệu quả.

(15) Chủ động đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là nhóm tội phạm xâm phạm nhân thân, xâm phạm sở hữu, tín dụng đen, hụi, họ không đúng quy định của pháp luật, tội phạm liên quan đến ma túy và tội phạm công nghệ cao... Tăng cường công tác tuần tra, mật phục, bám sát và nắm vững địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông; bảo vệ và bảo đảm cuộc sống bình yên, an toàn cho Nhân dân; bảo vệ tuyệt đối an toàn các lễ, hội, sự kiện, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến địa phương, không để bị động, bất ngờ.

Phát biểu của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn. Ảnh: Hữu Hiệp

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu. Ảnh: Hữu Hiệp

2- Nhóm nội dung thứ 2: về Chương trình làm việc năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các báo cáo

(1) Về Chương trình làm việc năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 04 hội nghị với 22 nội dung: Đây là những công việc quan trọng sẽ triển khai thực hiện trong năm 2023, giao Văn phòng Tỉnh uỷ theo dõi, tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Chương trình làm việc đạt hiệu quả. Từng lúc có phát sinh những nội dung, vấn đề mới cần thiết trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến thì chủ động tham mưu thực hiện bảo đảm đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy chế. Lưu ý, cần chủ động công việc, tăng cường năng lực quản lý, phân tích, dự báo, hạn chế việc phát sinh thêm về số cuộc, nội dung so với chương trình đề ra.

(2) Về Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; 04 năm thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU, 29-CTr/TU của Tỉnh ủy và 04 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 28/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Bến Tre theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)”: Đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết và các nhiệm vụ giải pháp như trong báo cáo đã nêu. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, cần bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của Trung ương, đặc điểm, tình hình và điều kiện cụ thể của cấp, ngành, địa phương, đơn vị để chủ động, linh hoạt trong thực hiện cho phù hợp, có kết quả.

(3) Về Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 18/01/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ: Đề nghị tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết, tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản phù hợp với Nghị quyết, quy định của Trung ương; điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc cho sát hợp.

(4) Về Báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2023: Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ban đảng tỉnh, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 theo kế hoạch đề ra. Các ban đảng tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát này xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình sát với nhiệm vụ chính trị và chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, tránh chồng chéo, hạn chế trùng lắp nội dung, đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy.

(5) Đối với dự thảo Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030: Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ trong quán triệt, triển khai cụ thể hóa thực hiện và tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 01-CT/TU làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thật sự “Hiểu đúng - Nhận thức sâu - Đồng thuận cao - Tích cực hưởng ứng thực hiện”. Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của Nhân dân Bến Tre nhằm đưa phong trào thi đua đi vào thực chất.

Thưa các đồng chí,

Với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, năm 2022 chúng ta đạt được những kết quả tương đối toàn diện và quan trọng, tạo thế và lực mới để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn trong năm 2023 và những năm tiếp theo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nội dung và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; trên cơ sở phải có sự quyết tâm cao hơn, nỗ lực, cố gắng nhiều hơn.

Những mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong năm 2023 là rất toàn diện trên các lĩnh vực, thể hiện sự khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh. Do đó, tôi đề nghị các đồng chí trong Tỉnh uỷ, các cấp, các ngành phải tập trung cao độ, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, cộng đồng trách nhiệm, và cá thể hóa trách nhiệm rõ ràng, thực hiện các giải pháp đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra ngay từ đầu năm. Sau Hội nghị này, tôi đề nghị các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương mình, sớm tiến hành cụ thể hoá Nghị quyết Tỉnh uỷ năm 2023 để triển khai thực hiện đồng bộ, có kết quả.

Chuẩn bị đón năm mới 2023 và Tết cổ truyền của dân tộc, tôi đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc; nổ lực thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và các lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; hộ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; người dân các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp, nhất là người bị mất việc làm,... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI. Chúc các đồng chí đại biểu các ban đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu dự Hội nghị mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Chúc tỉnh Bến Tre của chúng ta phát triển mạnh mẽ và bền vững!

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN