Phát biểu bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3, khóa XI của Bí thư Tỉnh ủy

04/12/2020 - 22:55

BDK.VN - Tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, diễn ra vào ngày 1 và 2-12-2020, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Đồng Khởi xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung phát biểu như sau:

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Trọng Ân

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Trọng Ân

Kính thưa các đồng chí đại diện Văn phòng và các ban đảng Trung ương;

Thưa Tỉnh ủy và các đồng chí đại biểu!

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 đến giờ này đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra.

Các đồng chí trong Tỉnh ủy và đại biểu cơ bản thống nhất với các dự thảo văn bản mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) chuẩn bị và trình ra hội nghị; đồng thời tham gia nhiều ý kiến cụ thể, phân tích sâu sắc, làm rõ thêm những nhận định, đánh giá về những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết (NQ) năm 2020 của Tỉnh ủy; thảo luận và đi đến thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong năm 2021. Những vấn đề nêu tại hội nghị đã được BTVTU tổng hợp báo cáo giải trình, tiếp thu nghiêm túc và chỉ đạo nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các văn bản để chính thức ban hành triển khai thực hiện.

Để kết thúc hội nghị, tôi xin phát biểu nhấn mạnh thêm một số nội dung để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới:

1. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện NQ Đại hội (ĐH) X Đảng bộ tỉnh. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên hàng năm, chúng ta phải tập trung lãnh đạo việc chuẩn bị và tổ chức ĐH đảng 3 cấp, đặc biệt phải tập trung nguồn lực và các hoạt động phòng chống hạn mặn và dịch Covid-19. Trong bối cảnh và khối lượng công việc lớn như vậy, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân; thực hiện đạt 20/25 chỉ tiêu chủ yếu, còn 5 chỉ tiêu chưa đạt nhưng cũng ở mức khá cao. Trong đó, tốc độ tăng trưởng đạt 3,5%, cao hơn mức bình quân của cả nước, giải ngân vốn đầu công đạt gần 95%... Tính chung trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 21/25 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu NQĐH; còn 4 chỉ tiêu chưa đạt (đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội; thu nhập bình quân đầu người; đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ).

Nhân đây, tôi đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng (BCSĐ) UBND tỉnh hoàn thiện các văn bản, nhất là các số liệu để chính thức ban hành, làm mốc so sánh cho nhiệm kỳ sau.

Từ những kết quả trên, rút ra bài học thành công của năm 2020, đó là: tình hình dù khó khăn đến đâu, công việc dù có nhiều đến mấy, nếu chúng ta tập trung, đồng lòng, quyết tâm cùng nhau hành động thì sẽ vượt qua và sẽ đạt được kết quả cao. Phải chăng, đó là tinh thần Đồng khởi được vận dụng và phát huy tốt trong năm 2020.

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà; đặc biệt là các đồng chí tham gia Tỉnh ủy, tham gia công tác trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế đó là: chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ và tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; tinh thần trách nhiệm, tính tiến công của một bộ phận lãnh đạo và cán bộ phụ trách chưa cao; sự chủ động, sáng tạo trong thực hiện NQ Tỉnh ủy của một số ngành, địa phương chưa được phát huy đúng mức; việc phát triển các chuỗi giá trị nông sản chủ lực, kết nối thị trường, củng cố nâng chất các hợp tác xã (HTX) chưa đạt yêu cầu; thiếu quỹ đất sạch thu hút đầu tư; vấn đề hạn mặn, xử lý rác thải, nước thải còn nhiều bức xúc và chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân; tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, ma tuý, tín dụng đen... vẫn còn phức tạp. Đây là những vấn đề mà các cấp uỷ, các ngành, các cấp cần tập trung hơn nữa để khắc phục trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: Trọng Ân

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: Trọng Ân

2. Về Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2021

Năm 2021 là năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, chúng ta phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong năm, đồng thời xây dựng các kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để tạo tiền đề triển khai các công việc trong các năm còn lại của nhiệm kỳ. Với khối lượng công việc này, năm 2021 là năm có ý nghĩa và thực sự là năm quyết định; do vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân phải thật sự đồng thuận với quyết tâm cao, hành động quyết liệt - hiệu quả để thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ NQ năm 2021 đề ra, tạo tiền đề triển khai NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI thắng lợi ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ.

Với tinh thần đó, tôi đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung cụ thể hoá và triển khai sớm NQ năm 2021; trong đó quan tâm một số nội dung sau:

Về chủ đề năm, qua thảo luận đa số ý kiến thống nhất chọn chủ đề năm 2021 là “Đồng thuận - Sáng tạo”, với nội hàm theo phương án 1. Tập trung tạo sự đồng thuận trong toàn đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, xây dựng tâm thế hành động ngay từ đầu nhiệm kỳ; sáng tạo, quyết liệt trong tổ chức thực hiện NQĐH, nhất là huy động nguồn lực đảm bảo triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ NQĐH đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tập trung: 1) xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, chi uỷ và đảng viên; 2) tháo gỡ điểm nghẽn về thông tin, công việc trong từng cơ quan và trong công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp; 3) nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tập trung kiểm tra, giám sát thực hiện NQ, các lĩnh vực mới về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực; 4) làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo cán bộ các cấp; 5) lãnh đạo chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp; 6) tổ chức quán triệt NQĐH XI, gắn tổng kết năm 2020, triển khai NQ năm 2021 hiệu quả, theo phương châm “Cấp uỷ trước - chính quyền - MTTQ, đoàn thể sau; trên trước - dưới sau”.

Về kinh tế, tập trung: 1) hoàn thiện quy hoạch tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sớm trình Thủ tướng phê duyệt; 2) hoàn thiện và triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Bến Tre đến năm 2030; triển khai thí điểm tổ chức vùng sản xuất tập trung đối với cây dừa (dừa hữu cơ), lúa (giống, đặc sản), bưởi da xanh, cây giống - hoa kiểng, con tôm..., gắn với phát triển và hoàn thiện các chuỗi giá trị nông sản chủ lực; 3) triển khai nâng chất huyện, xã NTM; xây dựng mới ít nhất 7 xã NTM, 9 xã đạt NTM nâng cao; 4) hoàn tất thủ tục tiếp nhận và triển khai đề án xây dựng trung tâm dừa Đồng Gò, trung tâm cây giống - hoa kiểng; 5) hoàn thành xây dựng hạ tầng và tiếp nhận nhà đầu tư vào Khu công nghiệp  Phú Thuận, triển khai kế hoạch xây dựng các cụm công nghiệp ở huyện; 6) tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án khu đô thị Tây Bắc và 6 dự án năng lượng tái tạo; 7) phối hợp khởi công cầu Rạch Miễu 2; 8) hoàn tất việc xin chủ trương và xây dựng đề án lấn biển, hoàn tất dự án và chuẩn bị khởi công tuyến động lực ven biển; 9) hoàn thiện và triển khai chiến lược khoa học công nghệ đến năm 2030, hoàn tất việc đưa dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4, tham gia chuỗi phần mền Quang Trung, triển khai Chuyển đổi số ngành y tế và ngành giáo dục; 10) có giải pháp huy động nguồn lực, tăng thu ngân sách, chống thất thu ngân sách.

Về văn hoá - xã hội, tập trung: 1) đảm bảo cung cấp nước ngọt trong mùa mặn 2021; nghiên cứu phương án cấp nước toàn tỉnh; 2) Hoàn thành dự án và triển khai các điều kiện xây dựng trường đại học; hoàn thiện và triển khai chiến lược phát triển trường cao đẳng Bến Tre; 3) triển khai kế hoạch xây dựng văn hóa, con người Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, gia đình hạnh phúc - tiến bộ; 4) triển khai kế hoạch xoá hộ nghèo trong gia đình chính sách, xoá nhà ở tạm bợ cho hộ nghèo, cận nghèo; 5) chăm lo Tết Tân Sửu.

Về quốc phòng - an ninh, tập trung: 1) kiềm chế và không để phạm pháp hình sự, tệ nạn, tai nạn xã hội tăng so với năm 2020; 2) kiểm tra, xử lý một số tình hình an ninh nông thôn nổi lên, như: vỡ hụi, tín dụng đen, các hình thức cờ bạc...; kiềm chế, kéo giảm số người nghiện và vụ án ma tuý, kéo giảm tàu cá vi phạm lãnh hải nước ngoài; 3) chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh theo chỉ lệnh của Tư lệnh Quân khu 9 đạt yêu cầu, đảm bảo an toàn.

3. Đối với các Báo cáo sơ kết các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18, 19 và 26 của Trung ương:  Hội nghị cơ bản thống nhất và đánh giá: tổ chức bộ máy từng cơ quan, từng ngành, từng đơn vị được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu quả bước đầu; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc; việc tinh giản biên chế đảm bảo nguyên tắc và lộ trình. Thời gian tới: 1) tiến hành sơ kết, đánh giá việc thí điểm kiêm nhiệm chức danh; 2) nghiên cứu, xây dựng mô hình chính quyền đô thị, nông thôn; 3) xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trọng Ân

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trọng Ân

4. Về Chương trình làm việc của Ban Chấp hành và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2021, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKTTU) nhiệm kỳ 2020 - 2025:  đã được Tỉnh ủy thông qua; đề nghị các cấp, các ngành phải thật sự chủ động chuẩn bị các nội dung công tác đã được giao để triển khai thực hiện đạt kết quả. Giao Văn phòng Tỉnh ủy, UBKTTU giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục hoàn các văn bản; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế, Chương trình làm việc một cách nghiêm túc; từng lúc nếu có nội dung nào chưa phù hợp thì kịp thời báo cáo đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ trình ra Tỉnh ủy để bổ sung, sửa đổi.

5. Đối với các chương trình hành động thực hiện NQĐH XI, đề nghị các tổ biên soạn giúp BTVTU tiếp thu, hoàn thiện, ban hành NQ về xây dựng Đảng, Đề án phát triển khoa học công nghệ, cải cách hành chính và chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Giao các ban đảng tỉnh và BCSĐ UBND tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo BTVTU theo dõi, chỉ đạo.

Kính thưa các đồng chí!

Thành tựu đạt được trong năm 2020 là rất quan trọng và có ý nghĩa, là kết quả của tâm huyết, trí tuệ và sự nỗ lực kiên trì, bền bỉ của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; tạo ra thế và lực để chúng ta bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2021. Với tư tưởng tiến công, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, tôi tin tưởng trong năm 2021, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện hơn, tạo bước chuyển biến rõ nét ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ khoá XI.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3, khóa XI. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN